Porady podatkowe
25.11.2013

Po przekroczeniu limitu 50% kosztów autorskich nie potrąca się żadnych kosztów uzyskania

Na mocy najnowszej interpretacji podatkowej Michał Kaczmarski, doradca podatkowy biura Kognitariat z Warszawy, prezentuje zasady potrącania kosztów uzyskania przychodów w przypadku przekroczenia 50% kosztów autorskich. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami podatkowymi mówiącymi o takiej sytuacji.

14 sierpnia 2013 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał indywidualną interpretację podatkową (IBPBII/1/415-548/13/MK), na mocy której stwierdzono, że po przekroczeniu 50% kosztów autorskich nie można potrącać już żadnych innych kosztów uzyskania przychodu. Zasada ta, wyrażona w indywidualnej interpretacji ma duże znaczenie dla wszystkich osób.

W uzasadnieniu omawianej interpretacji wskazuje się, że uzyskany przez twórców przychód – niezależnie czy pochodzi on z umów cywilnoprawnych czy nie – stanowi przychód z praw majątkowych (art. 18 updof), a nie, jak uważa wiele osób z umów o dzieło lub zlecenie (działalność wykonywana osobiście) (art. 13 pkt 2 i 8 updof). Takie uzasadnienie oznacza, że w przypadku przekroczenia limitu przychodów tj. kwoty 85 528 zł., nie potrąca się już żadnych kosztów uzyskania przychodów, w tym tych w wysokości 20%. Te ostanie mogą być potrącane tylko w przypadku przychodów uzyskiwanych w ramach działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 2 i 8 updof) a nie z prawa majątkowych.

Najlepszym rozwiązaniem tej sytuacji jest zawieranie umów o dzieło (wszędzie tam, gdzie jest to możliwe), gdzie odrębnie ustala się wynagrodzenie za stworzenie dzieła na zamówienie (ze wskazaniem 20% kosztami uzyskania przychodów – gdyż wówczas mamy do czynienia z przychodami z działalności wykonywanej osobiście art. 13 pkt 2, pkt 8 updof.) oraz odrębnie ustala się wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich bądź udzielenie licencji (z 50% kosztami uzyskania przychodów – pamiętając o limicie do kwoty przychodów 85.528 zł, gdyż wówczas umowa taka będzie traktowana jako przychody z praw majątkowych, zgodnie z art. 18 updof, mając tu na uwadze przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Jeśli pominie się ustalenia o wykonania dzieła na zmówienie, to wówczas nie istnieją żadne postawy prawne do stosowania odliczeń 20% koszów uzyskania przychodów. Mimo wszystko – jeśli umowa została inaczej skonstruowana, z pominięciem ww. aspektu – autor może udowadniać, że faktycznie poniesione koszty uzyskania przychodu są wyższe od zastosowanych przez płatnika tj. 50% kosztów autorskich. Wówczas (w zeznaniu rocznym), koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych (art. 22 ust.10 updof).

Warto pamiętać, że w kosztach faktycznie poniesionych mogą być uwzględnione tylko te wydatki, które spełniają warunki określone w art.22 ust.1 updof, tj. zostały poniesione w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie są wymienione w art.23 updof., (a więc w katalogu kosztów wyłączonych przez ustawodawcę z kosztów podatkowych).

Na podstawie tego można powiedzieć, że mogą być to koszty poniesione nie tylko w roku uzyskania przychodów, ale także koszty bezpośrednio związane z przychodami, które zostały poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz po jego zakończeniu. Warunkiem jest, że muszą one wystąpić przed dniem złożenia zeznania, jednak nie później niż do upływu terminu do jego złożenia.

Rozliczenia podatkowe, szczególnie w sytuacjach, kiedy należy uwzględnić koszty autorskie i inne, często sprawiają problemy osobom nie zaznajomionym z najnowszym prawem podatkowym. W takiej sytuacji polecamy powierzenie sprawy profesjonalistom – księgowym i doradcom podatkowym, którzy w sposób szybki i zgodny z przepisami przeprowadzą całą sprawę za podatnika. M.in. takimi usługami zajmuje się biuro księgowo-podatkowe Kognitariat z Warszawy. Nasze biuro znajduje się na Starym Mieście w dzielnicy Śródmieście i w łatwy sposób mogą do niego dotrzeć osoby z całej Warszawy, w tym z:

  • Woli,
  • Mokotowa,
  • Pragi,
  • Żoliborza.