Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności prezentuje wszystkie zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych i innych technologii w ramach strony internetowej https://www.kognitariat.pl/

Administrator strony:
Biuro Rachunkowe Kognitariat Sp. z o.o., ul. Podwale 17, 00-252 Warszawa, NIP 526-10-10-684, Regon 010808579

1. Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenia poniższych pojęć:
Administrator – Biuro Rachunkowe Kognitariat Sp. z o.o., ul. Podwale 17, 00-252 Warszawa, NIP 526-10-10-684, Regon 010808579
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.kognitariat.pl/
Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Strony.

2. Dane osobowe

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz kontaktowy.

 • Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 • Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zgłoszenia, kontaktowego przetwarzane są w celu obsługi kontaktu zainicjowanego przez Użytkownika.
 • Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego lub zgłoszeniowego przetwarzane są w celu kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem.
 • Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 • Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 • Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
  Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zgłoszenia, kontaktowego przekazywane są i przetwarzane na terenie Polski poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w firmie: MTI Systems ul. Spokojna 5 01-044 Warszawa, NIP: 1131950323.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
MTI Systems ul.Spokojna 5 01-044 Warszawa, NIP: 1131950323.

3. Pliki cookies

 • Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).
 • Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 • Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 • Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 • Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

4. Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w celach analitycznych oraz dla zapewnienia prawidłowego działania strony:

 • kod śledzenia Google Analitycs – wyłącznie w celu analizy statystyk Strony. Kod śledzenia wykorzystuje pliki cookies oraz nie zapisuje adresów IP Użytkowników. Administratorem danych jest: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • Kod osadzania filmów z seriwsu Youtube. Administratorem danych jest: YouTube, LLC. 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA.

5. Logi serwera

 • Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 • Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 • Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 • Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 • Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.