Porady podatkowe
15.10.2013

Wydatki reprezentacyjne a koszty podatkowe – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Jak wykazuje doradca podatkowy biura Kognitariat z Warszawy, Michał Kaczmarski, kwalifikacja kosztów związanych z wydatkami gastronomicznymi jest kwestią sporną. Zachęcamy do zapoznania się w wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w pewnym stopniu systematyzuje zasady zaliczania takiego rodzaju wydatków.

Firma produkująca tworzywa sztuczne otrzymała wyrok od Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie siedmiu sędziów (sygn. akt II FSK 702/11) na temat wydatków gastronomicznych, jako wydatków reprezentacyjnych. Dnia 17 czerwca 2013 r wskazano, że w tej indywidualnie rozpatrywanej sytuacji, wydatki gastronomiczne takie jak, m.in. obiad z kontrahentem czy poczęstunek w biurze, mogą być zaliczone do kosztów podatkowych, a nie z niego wyłączone, gdyż nie są to, zdaniem NSA, wydatki reprezentacyjne.

Sprawa w NSA była wynikiem wniesienia skargi kasacyjnej przez ww. firmę, po otrzymaniu wyroku od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, w którym stwierdzono, że  każdy wydatek gastronomiczny powinien zostać z góry wyłączony z kosztów – NSA odniósł się krytycznie do tego stanowiska.

Jednocześnie NSA nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi na temat definicji kosztów reprezentacji (stwierdzono, że nie może zastępować ustawodawcy). Wskazał jednak, że takie wydatki, jak obiad z kontrahentem w restauracji czy podanie kontrahentowi herbaty z ciastkami w biurze, jest obecnie powszechnym obyczajem i nie można ich bezkrytycznie nie uznawać za koszt podatkowy.

Dalsze stanowisko NSA było bardziej zachowawcze. W swoim orzeczeniu sędziowie podkreślili, że takie wydatki winny być każdorazowo poddawane szczegółowej analizie z punktu widzenia ich związku z przychodem (np. spodziewanymi wpływami z zawartego kontraktu), i o ile spełniają takie kryteria, mogą być kosztem podatkowym.

Choć nie otrzymano jednoznacznych odpowiedzi sądów administracyjnych na temat wydatków gastronomicznych na spotkaniach biznesowych, to firmy zyskały podstawę do bronienia swojego postępowania związanego z wydatkami gastronomicznymi. Jeśli są one w stanie wykazać ich związek z przychodami, w tym spodziewanymi wpływami z zawartego kontraktu – wówczas takie wydatki będą kosztem podatkowym a nie kosztem reprezentacyjnym.

W przypadku problemów z kwalifikacją kosztów lub problemów związanych z ich poprawnym rozliczeniem, zapraszamy do współpracy z biurem księgowo-podatkowym Kognitariat z Warszawy. Zatrudniamy doradców podatkowych i księgowe, którzy na bieżąco zapoznają się ze zmianami w prawie podatkowym. Pozwala to na prowadzenie spraw księgowych i innych działań zgodnie z najnowszym prawem. Zachęcamy do odwiedzenia naszej siedziby w Warszawie, w Śródmieściu, w pobliżu dzielnic:

  • Praga,
  • Mokotów,
  • Żoliborz,
  • Wola.

Można także skontaktować się z nami telefonicznie. Swoje usługi wykonujemy w biurze lub, na wyraźne życzenia klienta, w siedzibie jego firmy.