Aktualności
25.02.2021

Roczne zeznania podatkowe

Od 15 lutego br. na stronie Ministerstwa Finansów (e-Urząd Skarbowy), czekają do zaakceptowania roczne zeznania podatkowe osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, wypełnione przez fiskusa i są przygotowane dla:

·zatrudnionych w ramach umów o pracę (pracownicy PIT- 37)

·zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (o dzieło, zlecenia) w tym dla członków zarządów albo rad nadzorczych (PIT-36)

·uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych (akcji na giełdzie itp. PIT-38)

·ryczałtowcy – z wynajmu własnych nieruchomości (PIT-28)  

Niestety pomimo zeszłorocznych szumnych zapowiedzi, przedsiębiorcy, czy to płacący podatek dochodowy wg skali lub liniowo oraz ryczałtowcy – muszą nadal sami wypełniać zeznania podatkowe.

Ministerstwo Finansów informuje, że zeznania uwzględniają zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia czy ulgę na dzieci.

Do wszystkich zeznań można wejść logując się profilem zaufanym, e-dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną.

Można też się zalogować wpisując swoje dane: PESEL (albo NIP i datę urodzenia) – kwotę przychodu z rozliczenia za 2019 r. – kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2020 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy). Potwierdzamy to kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia za 2019 r.

Oczywiście, można je samemu po zalogowaniu poprawiać albo uzupełnić w tym o inne ulgi, jak darowizny, na walkę ze smogiem itp.

Można również nic nie zmieniać i zaakceptować bez żadnych zmian. Jednak tylko deklaracje PIT- 37 i PIT-38 uznaje się za złożone nawet wtedy, gdy podatnik nic z nimi w systemie e-PIT nie zrobi. Pozostałe muszą być zaakceptowane przez podatnika.

Osoby, które wykażą podatek do zapłaty, muszą go przelać na swój indywidualny rachunek (tzw. mikrorachunek podatkowy wg nr PESEL) – najpóźniej do 30 kwietnia br., który to dzień jest ostatnim dniem na złożenie zeznania rocznego dla osób fizycznych za 2020 r.!

Jeśli ktoś ma nadpłatę, fiskus powinien ją oddać w ciągu 45 dni.

Oczywiście, nadal jest możliwym złożenie zeznania podatkowego rocznego w formie papierowej, z tym, że w przypadku wystąpienia w nim nadpłaty, fiskus ma na zwrot wówczas trzy miesiące od jego złożenia a nie 45 dni. O ile z kolei, ktoś przesłał już zeznanie do US (przed 15 lutym br.), to i tak termin na zwrot nadpłaty liczy się dopiero od 15 lutego.

UWAGA

Krótszy termin na złożenie zeznania rocznego mają ryczałtowcy zarówno przedsiębiorcy jak i np. wynajmujący prywatne nieruchomości, którzy zeznanie PIT-28 za 2020 r. musza złożyć do 1 marca br.!

Jednocześnie Ministerstwo Finansów (po raz pierwszy poprzez komunikator Twitter, a nie na stronie www.) zasugerowało w piątek (12.02), że nastąpi najprawdopodobniej przesunięcie terminu składania zeznania i zapłaty podatku CIT za 2020 r. (dla osób prawnych) z 31 marca na 30 czerwca 2021 r.