Aktualności
13.12.2017

Koniec z rozliczaniem rocznym przez płatników

Pracownik, ale nie tylko, nie będzie już mógł za pośrednictwem pracodawcy (płatnika), zlecić mu rozliczenia swojego zeznania podatkowego rocznego za 2017 r.

Ustawodawca zlikwidował przepisy w zakresie formularzy PIT-12 i PIT-40 a więc możliwości rocznego obliczenia podatku przez płatników (skreślony został art. 37 ustawy o pdof.)

W miejsce tego ww. rozwiązania, podatnicy którzy mieli obecnie możliwość rozliczyć się korzystając z usług urzędu skarbowego lub dokonać rozliczenia rocznego samodzielnie.

O ile podatnik wybierze rozliczenie przez US, wówczas musi mieć na uwadze, aby złożyć w terminie do 15 kwietnia 2018 r., (co do zasady roku następującego po roku podatkowym), urzędowi skarbowemu wniosek PIT-WZ (bardzo obszerny w stosunku do PIT-12), a wówczas to US sporządzi zeznanie roczne PIT.

W tym ww. wniosku należy m.in., wskazać adres poczty elektronicznej, na który ma być wysłana informacja zwrotna przez US z wstępnie wypełnionym zeznaniem, którą to informacje zwrotną trzeba będzie potwierdzić. Jak łatwo zauważyć, kto nie ma konta internetowego (lub nie wskaże takowego), nie ma możliwości skorzystać z usług US w zakresie rozliczenia zeznania rocznego.

Urząd skarbowy ma z kolei 5 dni roboczych od dnia otrzymania PIT-WZ, nie wcześniej jednak niż od 15 marca 2018 r., (roku następującego po roku podatkowym), poinformować podatnika, na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej, o udostępnieniu na portalu podatkowym jego zeznania podatkowego.

O ile w 2018 r., pracodawca przez pomyłkę uwzględni wniosek pracownika i wystawi mu PIT-40 za 2017 r., to rozliczenie takie nie będzie miało mocy obowiązującej. Pracodawca będzie zobligowany sporządzić PIT-11 i przekazać go pracownikowi.