Odwołania, skargi, apelacje
13.06.2008

Ryczałt 8,5% kierowców wynajmujących się do pracy

Poznaj sprawę prezentowaną przez biuro księgowo-podatkowe Kognitariat w Warszawie, w której kierowca wynajmujący się do pracy udowodnił, że ma prawo opodatkować swoje usługi ryczałtem ewidencjonowanym w stawce 8,5%. Sprawa została rozwiązana pomyślnie dla podatnika, dzięki skardze stworzonej i wniesionej przez Marzennę Kaczmarską (doradca podatkowy biura Kognitariat).

W dniu 13 sierpnia 2007 roku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokołowie Podlaskim wydał decyzję (nr 1449/PP/4400-22/07/KM), na mocy której kierowcy wynajmujący się do pracy zobowiązani są, wg. Naczelnika, opodatkować swoje usługi ryczałtem ewidencjonowanym w wysokości 17%.

Sprawa została skierowana do ponownego rozpatrzenia przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, który w dniu 30 listopada 2007 r. wydał decyzję podtrzymującą poprzednie ustalenia (nr. 1464/DSi-II/4407/62/07/JD/OS-II).

W związku z tym, doradca podatkowy Marzenna Kaczmarska, na wniosek Klienta sporządziła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA), w której argumentowała brak zasadności takiej interpretacji prawa i nieprawidłowe postępowanie pracowników organów podatkowych. W dniu 13 czerwca 2008 roku został wydany wyrok w tej sprawie (znak III SA/Wa 250/08), w którym WSA uznał przedstawioną argumentację za właściwą i uchylił w całości dwie poprzednio wydane decyzje. Sprawa została rozwiązana na korzyść Klienta, który może rozliczać się ryczałtem ewidencjonowanym w stawce 8,5%.

Jeśli Ty także nie zgadzasz się z decyzjami odnośnie do Twoich spraw, wydanymi przez ograny podatkowe, możesz skorzystać z usług naszego biura Kognitariat. Znajdziesz nas w Warszawie, w Śródmieściu (Stare Miasto), w pobliżu dzielnic:

  • Mokotów,
  • Żoliborz,
  • Wola,
  • Praga.

Doradcy podatkowi naszego biura udzielą Ci wskazówek, jak postępować lub będą Cię reprezentować w odpowiednich urzędach.