KomentarzeZUS
04.02.2019

Składki na rzecz ZUS

Składki na rzecz ZUS w 2019 r. wzrosły o 7,2% w stosunku do roku 2018 r., jest to najwyższy wzrost składek ZUS od sześciu lat.

Łącznie należy odprowadzać w 2019 r. minimalną składkę do ZUS w kwocie 1 316,97 zł. (974,65 zł + 342,32 zł), najpóźniej pierwsza składka do11 lutego (o ile nie zatrudniamy pracowników) oraz 15 lutego 2019 r. (o ile zatrudniamy pracowników):

 • składka emerytalna – 558,08 zł (+37,72 zł),
 • składka rentowa – 228,72 zł (+15,46 zł),
 • składka chorobowa – 70,05 zł (+4,74 zł),
 • składka wypadkowa – 47,75 zł (+3,23 zł),
 • składka na Fundusz Pracy – 70,05 zł (+4,74 zł)
 • składka zdrowotna – 342,32 zł (+ 22,38 zł.)

Jak wcześniej informowałem, niektórzy przedsiębiorcy np. rozpoczynający działalność mogą skorzystać z:

 • „ulgi na start” – wówczas nie płacą przez 6 m-cy składek ZUS ale należy płacić składkę zdrowotną (342,32 zł)
 • płacenia preferencyjnej składki 30% – nowe podmioty oraz ww., mogą skorzystać z tzw. kolejnej preferencji ZUS i płacić przez 24 miesiące niższe składki ZUS (30% z 974,65 zł) a więc 293,00 zł + 342,32 zł co daje łącznie 635,32 zł,
 • składki od przychodu – przedsiębiorcy którzy osiągnęli w 2018 r. mniej niż 63 tys. zł., przychodu, składki w 2019 r., mogą płacić wg kryterium przychodowego z tym, że musieli się zarejestrować w ZUS do 8 stycznia 2019 r. Tu należy nadmienić, że kryterium przychodowe powyżej 4 tys zł oraz gdy miesięczny przychód przekracza kwotę 5,2 tys. zł., w tym pierwszym przypadku praktycznie przestaje być opłacalne, a w tym drugim wyklucza i należy pamiętać o wyrejestrowaniu się z tej preferencji, o ile nie chcemy płacić nadal od kryterium przychodowego i zacząć płacić wg ww. minimalnej składki – 1 316,97 zł

Uwaga

nie płacenie zgodnie z ww. prawem składek na rzecz ZUS, tak samo w niskiej preferencyjnej ww. wysokości powoduje, że w pierwszym przypadku nie mamy tego okresu uwzględnionego przy wyliczaniu stażu do emerytur (z tym, że podlegamy ubezpieczeniu – ale nie otrzymamy żadnego zasiłku w razie choroby lub wypadku), a w tym drugim – emerytura będzie na niższym poziomie.

Dla porównania tylko, skoro nasz ustawodawcą jest tak łaskawy dla małych przedsiębiorców, jak to stale słyszymy (gdzie w Polsce małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99% i wytwarzają ponad 60% PKB oraz zatrudniają 70% spośród ogólnej liczby pracujących –  dane GUS z 2017), jak płacenie składek ubezpieczeniowych dla tego typu przedsiębiorców wygląda np. w Wielkiej Brytanii (GB)?

Tam przede wszystkim wysokość stawek ubezpieczenia społecznego (tzw. NIN – National Insurance Number) jest zależna właśnie od sytuacji finansowej przedsiębiorcy i wygląda w przybliżeniu tak:

 1. podmiot który nie osiągnął zysku (po opłaceniu wszelkich kosztów prowadzenia działalności) w kwocie min. 6 205 GBP (około 30 tys. zł) – nie płaci składki na ubezpieczenie NIN,
 2. o ile uzyska rocznie 8 424 GBP (około 40 000 zł) płaci 2,95 GBP tygodniowo (około 14 zł) składki na ubezpieczenie społeczne.
 3. gdy roczny zysk wynosi więcej niż 8 424 GBP (do progu 46 350 GBP) przedsiębiorca płaci składkę w wysokości 9%. od nadwyżki powyżej kwoty 8 424 GBP.
 4. powyżej 46 350 GPB (około 226 tys. zysku w roku) muszą zapłacić dodatkowe 2-proc. od nadwyżki ponad 46 350 GBP.

Uwaga:

W GB Istnieje limit 503 GBP dochodu miesięcznie, który pomimo niepłacenia składek do NIN, uprawnia takiego przedsiębiorcę do ubezpieczenia, a także emerytury.

Zakładać firmę w GB (ale nie tylko), można polecić osobom fizycznym niepozostającym w związku małżeńskim w Polce i wykonującym tzw. wolny zawód (freelancerzy). Dla pozostałych form działalności gospodarczej, niestety dosyć trudne do udowodnienia, że w GB jest rzeczywisty ośrodek życiowy czy też siedziba i rzeczywista działalność firmy – stąd nie polecam.