KomentarzeZUS
08.01.2019

Niższe składki do ZUS kto może płacić? termin 8 stycznia 2019 r.

Pozwalam sobie przesłać w dniu dzisiejszym jeszcze jedną informacje, bo mam zapytania w tej sprawie, a czasu pozostało niewiele, oczywiści dzięki naszemu kochanemu ustawodawcy.

Otóż informowałem Państwa w wiadomości z 10.12.2018 r. (16:48), m.in., o ulgach w opłacaniu składek do ZUS w tym tzw. „Mały ZUS” – dla osób prowadzących 1-osobową działalność gospodarczą o niewielkich przychodach.

Obecnie czytam, jakie to dobrodziejstwo oraz, że ustawodawca dał mało czasu na skorzystanie z tego „dobodziestwa”, bo o ile już to należy się zarejestrować, najpóźniej 8 stycznia 2019 r.

Poniżej przedstawię mój subiektywny komentarz, co to tej wg mnie „pseudo ulgi”, i postaram się to udowodnić, ale też przedstawiam warunki jakie należy spełnić, oraz kto nie skorzysta z tej ulgi, bo być może Państwa znajomi będą chcieli z tego rozwiązania jednak skorzystać.

Już pierwszy termin (od przychodu) wg mnie pozbawia tej ulgi waloru „dobrodziejstwa” przy jego wykorzystywaniu.

Wg mnie niewiele osób prowadzi działalność gospodarczą uzyskując przychody miesięczne poniżej 4 tys. zł (ministerstwo twierdzi że ok. 200 tys. małych firm – może z tego rozwiązania skorzystać) – zobaczymy?

O ile bowiem przychód miesięczny netto (uwaga przychód to nie dochód!), takiego podatnika, który zechce skorzystać z tej ulgi, zbliży się do 5 tys. zł netto zł., to opłacalność płacenia niższych składek jest praktycznie żadna, a dodatkowo warunki na jej spełnienie również nie pomagają. Aby nie być gołosłownym dla przykładu przy przychodzie miesięcznym netto:

5 000 zł zaoszczędzamy na ZUS –  39,32 zł

4 000 zł zaoszczędzimy na ZUS – 200,15 zł

3 000 zł zaoszczędzimy na ZUS – 360,97 zł

2 000 zł zaoszczędzimy na ZUS – 521,80 zł

1 000 zł zaoszczędzimy na ZUS – 566,60 zł

Tu zwracam uwagę, że należy doliczyć jeszcze za każdym razem 319,94 zł tytułem ubezpieczenia zdrowotnego (nie ma żadnej zniżki dla tej składki)

Z kolei płacenie niższego ZUS to również niższe świadczenia chorobowe (o ile zachorujemy), że nie wspomnę o emerytalno-rentowych, ale to dla wielu daleka przyszłości, stąd pomijam ten wątek.

Uwaga

„Dobrodzejstwo”, płacenia składek od przychodów jest przewidziane na 3 lata w okresie 5 lat.  Taki podatnik o ile zgłosi do ZUS chęć płacenia składek od przychodów oraz będzie to czynił przez trzy lata, będzie musiał opłacać składki na ubezpieczenie społeczne w pełnej wysokości przez okres 2 lat. Oczywiście można zrezygnować w każdym czasie, jak i zlikwidować firmę.

A teraz jakie warunki należy spełnić aby móc płacić ZUS od przychodów?

Warunkiem skorzystania z opłacania składek do ZUS od przychodów, jest zarejestrowanie się w ZUS do 8 stycznia 2019 r., a także prowadzenie działalności w roku poprzednim (tj. 2018 r.), przez co najmniej 60 dni i nie uzyskiwanie przychodu wyższego niż 63 tys. zł, a przy tym jeszcze spełnienie niżej wymienionych warunków formalnych:

 1. zawiadomienie ZUS najpóźniej do 8 stycznia 2019 r. o zmianie tytułu ubezpieczenia a wiec wyrejestrowanie (ZUS ZWUA) i zarejestrowanie (ZUS ZUA) z nowym kodem ubezpieczeń (05 90, 05 92)
 • O ile taka osoba podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).
 1. Poinformowanie ZUS o przychodzie z prowadzonej działalności gospodarczej za poprzedni rok o najniższej podstawie wymiaru składek składając imienny raport miesięczny (ZUS RCA) albo w deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA) – o ile podatnik płaci składki wyłącznie za siebie.
 2. W przypadku opłacania składek również za pracowników, imienne raporty miesięczne należy składać do 15. dnia następnego miesiąca
 3. Dodatkowo jednorazowo należy złożyć deklarację za styczeń danego roku do 10. dnia następnego miesiąca. Następnie do końca roku nie składamy deklaracji.
 4. Obowiązek złożenia kolejnej deklaracji będzie się aktualizował w lutym kolejnego roku.

Uwaga!

W przypadku niewywiązania się z ww. obowiązków ZUS ustali podstawę wymiaru składek w wysokości 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (a wiec 100% składek)

Kto z kolei nie może skorzystać z ZUS-u od przychodu:

 • osoba która w 2018 r., prowadziła firmę krócej niż 60 dni,
 • prowadziła firmę dłużej niż 60 dni ale przychód przekroczył 63 tys. zł., (przychód należy liczyć proporcjonalnie w przypadku prowadzenia firmy przez część 2018 r.)
 • osoby wykonujące pozarolniczą działalność gospodarczą dla byłego pracodawcy tj., osób które zrezygnowały z etatu w 2016 r. i od 2017 kontynuują współpracę z byłym pracodawcą w tym samym zakresie.
 • przedsiębiorcy na karcie podatkowej z tym, że tylko ci którzy korzystają ze zwolnienia z VAT;
 • twórcy, artyści, osoby wykonujące wolne zawody;
 • osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę lub inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół;
 • wspólnik jednoosobowej spółki z o. o.;
 • wspólnicy spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej.
 • osoby spełniające warunki do opłacania „preferencyjnych składek”, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia

Dla zamknięcia całościowo tematyki niższych składek do ZUS w 2019 r., przypomnę kto może jeszcze nie płacić 100% składek na rzecz ZUS?  

 1. „Ulga na start” – nie płacenie składek do ZUS przez 6 miesięcy – w połowie 2018 r. została wprowadzona również dla 1-osobowej działalność osób fizycznych, która pozwala nie płacić składek na rzecz ZUS przez 6-misięcy nowym podmiotom i tym, którzy przez 60 miesięcy nie mieli zarejestrowanej działalności.
 2. Oczywiście o ile takie podmioty nie będą wykonywać dla byłego pracodawcy tego, co robili dla niego jako pracownik, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym.
 3. O ile rozpoczną działalność gospodarczą pierwszego dnia miesiąca, to uwzględniają ten miesiąc jako pierwszy z 6 miesięcy korzystania z ulgi. Jednak, kiedy rozpoczną działalność w trakcie miesiąca, to okres ulgi liczyć się będzie od kolejnego miesiąca kalendarzowego.
 4. Takie osoby płacą w okresie owych 6-ciu miesięcy składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 5. Preferencyjne składki (30%) przez dwa lata – po tych ww. 6 miesiącach nie płacenia, osoby fizyczne mogą jeszcze przez dwa kolejne lata płacić preferencyjne składki na ZUS, a zadeklarowana kwota nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia (w 2019 – 675 zł).