Odwołania, skargi, apelacjePodatek VAT
10.06.2011

Sprzedaż działek budowlanych bez VAT

Biuro Kognitariat z Warszawy prezentuje 25 wygrany spór o interpretację prawa podatkowego. Wygrana ta była możliwa dzięki opinii sporządzonej przez Michała Kaczmarskiego, a dotyczyła opodatkowania działek budowlanych, przekształconych z gruntów leśnych.

Klient biura Kognitariat – osoba fizyczna – nabyła drogą spadku grunty leśne. Z biegiem czasu zostały one podzielone i przekształcone na działki budowlane, na potrzeby budownictwa mieszkaniowego. Pomoc naszego specjalisty od prawa podatkowego i gospodarczego, Michała Kaczmarskiego, polegała na sporządzeniu argumentów do indywidualnej opinii podatkowej, złożonej przez Klienta. Starał się on udowodnić, że w przypadku zbycia działek, Klient nie musi opodatkowywać ich podatkiem VAT  22% w 2010 i 23% w 2011, tak jak to ma miejsce przy sprzedaży gruntów budowlanych, nabytych celem sprzedaży na potrzeby budownictwa mieszkaniowego.

Dnia 20 kwietnia 2011 roku w indywidualnej opinii podatkowej, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku nr IPPP1-443-166/11-2/JL, w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania sprzedaży wielu działek budowlanych nabytych w drodze spadku, Minister Finansów a w jego imieniu Dyrektor Izby Skarbowej, zgodził się z opinią przedstawioną przez Michała Kaczmarskiego.

Dzięki tej decyzji podatnik będący naszym Klientem sprzedał grunty za ok 4,5 mln złoty. Gdyby musiał odprowadzić podatek wg. podanych powyżej stawek, jego suma wyniosłaby ok. 1 mln zł. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że podatnik ten przed skorzystaniem z usług naszego biura zasięgał porady w dwóch innych kancelariach prawno-podatkowych. Obie poinformowały go, że będzie musiał zapłacić określoną sumę podatku.

Dzięki doświadczeniu i doskonałej znajomości prawa podatkowego i gospodarczego naszych pracowników, Klient biura księgowo-podatkowego Kognitariat z Warszawy otrzymał korzystną dla niego interpretację podatkową. Osoby, które także potrzebują zasięgnąć opinii radcy prawnego zapraszamy do naszej siedziby w Warszawie, w Śródmieściu (Stare Miasto). Mile widzimy wszystkich mieszkańców miasta i jego okolic, a szczególnie osoby z najbliższych dzielnic, tj.:

  • Woli,
  • Mokotowa,
  • Pragi,
  • Żoliborza.