Osoby fizyczne – PDOF
08.10.2019

Stawka PIT 17% od 1 października 2019 r.

Od 1 października 2019 roku zaczęła obowiązywać obniżona stawka PIT 17% (było 18%) i zostają podwyższone ponad dwukrotnie pracownicze koszty uzyskania przychodów.

Dnia 26 września br. opublikowano w Dzienniku Ustaw 2019 poz. 1835, treść Ustawy z 30 sierpnia 2019 r., o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Tym samym stało się faktem, że osoba niedojeżdżająca do pracy z innej miejscowości, pracująca na jednym etacie, odliczy od podstawy opodatkowania 3 tys. zł rocznie, zamiast dotychczasowych 1 335 zł. Ta sama osoba pracująca na więcej niż jednym etacie odliczy 4,5 tys. zł zamiast dotychczasowych 2 002,05 zł   

Natomiast pracownik dojeżdżający z innej miejscowości i pracujący na jednym etacie odliczy 3,6 tys. zł (dotychczas 1.668,72 zł.), a pracując na więcej niż jednym etacie odliczy 5,4 tys. zł (dotychczasowych 2 502,56 zł.)

Zmienią się tym samym miesięczne koszty tych osób liczone jako 1/12 z rocznych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy było:

  • 111,25 zł będzie 250 zł dla pracownika miejscowego na jednym etacie a dla pracownika dojeżdżającego było 139,06 zł będzie 300 zł miesięcznie

MF przedstawiło swoje wyliczenia wskazując, że po uwzględnieniu obniżki stawki podatku PIT z 18 proc. do 17 proc. oraz wyższych kosztów uzyskania przychodów, dla wynagrodzenia minimalnego za pracę (2 250 zł w 2019 roku) osoby te dostaną o 39 zł więcej „na rękę” przy wypłacie za trzy ostatni miesiące roku 2019 r. (zysk roczny 472 zł).

Osoby z wynagrodzeniem równym 4 735 zł brutto miesięcznie (prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2019), zyskają 732 zł rocznie, czyli 61 zł miesięcznie. Wyliczenia zależą oczywiście od wysokości otrzymywanego wynagrodzenia.

Nowe rozliczenie podatków dochodowych dotyczyć będzie przychodów rozliczanych według skali podatkowej, uzyskiwanych m.in.: ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenia, umowy o dzieło), z działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym w formie spółek osobowych oraz z emerytury i renty

Uwaga

Ustawa dotycząca nowej stawki PIT zaczyna obowiązywać od 1 października 2019 r. przy czym o zasadach podlegania nowym przepisom, decyduje data uzyskania (a nie wypracowania) przychodu. Tym samym  wynagrodzenie za wrzesień wypłacone w październiku będzie podlegało już nowym przepisom.

Pracodawca obliczając zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi począwszy od 01 października 2019 r. stosuje już skalę podatkową 17%, pomimo, że de facto pierwsza skala podatkowa z uwagi na powyższe zmiany wynosi de facto 17,75%.

Może się więc zdarzyć sytuacja gdy podatnik uzyska dochody w roku 2019 r. począwszy od 01 października 2019 r., albo w okresie trzech pierwszych kwartałów 2019 r. uzyskał dużo niższe dochody niż w ostatnim kwartale, wówczas w sytuacji, gdy pracodawca rozliczając podatek zastosuje 17% skalę podatkową, pracownik rozliczając dochód roczny w zeznaniu rocznym wg skali 17,75% co spowoduje u niego niedopłatę podatku do Urzędu Skarbowego.

Aby zapobiec powyższemu (nie doszło do zapłaty podatku w rozliczeniu rocznym u takiego ww. pracownika), w okresie przejściowym na podstawie art. 6 ust.2 ustawy zmieniającej wprowadzono przepis, zgodnie z którym na wniosek podatnika przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 01 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33-35 i art. 41 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, stosują zamiast stawki 17% stawkę 17,75% (patrz załącznik). Musi zatem być złożony przez pracownika wniosek aby pracodawca mógł zastosować stawkę 17,75% do jego wynagrodzenia.