Aktualności
15.01.2018

22 stycznia 2018 r. ostatni termin na zmianę formy opodatkowania osób fizycznych ale nie tylko?

1. Przypominam, że z każdym nowym rokiem kalendarzowym, osoby fizyczne prowadzące własne działalności gospodarcze, mają możliwość zmiany do 20 stycznia (w 2018 roku do 22 stycznia), dotychczasowej formy rozliczania się z podatku dochodowego (PIT) z Urzędem Skarbowym (US). Oczywiście o ile nie chcemy dokonywać żadnej zmiany w tym zakresie, nie informujemy US, bo przyjmuję się wówczas, że kontynuujemy nasze dotychczasowe rozliczenia. Wybór formy opodatkowania powoduje, że co do zasady nie ma możliwości dokonania jego zmiany w trakcie roku i należy wybraną formę opodatkowania kontynuować do końca roku kalendarzowego

2. Podatnicy którzy chcą dokonać zmian, muszą zawiadomić US dokonując tego poprzez:

a. aktualizacje wpisu w Centralnej Ewidencji Identyfikacji Działalności Gospodarczej (CEIDG),

b. w przypadku osób fizycznych będących wspólnikami spółek osobowych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – powiadamiając indywidualnie US (można też tego dokonać drogą elektroniczną np. pismem ogólnym ePK, o ile mamy założony profil zaufany lub dysponujemy podpisem elektronicznym)

c. podatnicy którzy pomiędzy 1 stycznia a 20 stycznia 2018 r. dokonali z tym, że nietrafnego wg nich wyboru – mogą to jeszcze zmienić najpóźniej właśnie do 22 stycznia 2018 r., dokonując zmiany wyboru formy opodatkowania na rok 2018 r.

d. podatnicy którzy rozpoczną działalność gospodarcza ale po 22 stycznia 2018 r., – wybór formy rozliczania się z US następuje i nich nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

3. Zaliczki a kasa fiskalna – przychód miesiącu otrzymania zaliczki – podatnicy z tym, że wyłącznie osoby fizyczne, które rejestrują obrót z działalności gospodarczej za pomocą kas rejestrujących, mogą rozpoznać przychód podatkowy w dniu (miesiącu) otrzymania zaliczek. Warunkiem jest właśnie, aby do dnia 22 stycznia 2018 r., złożyć pisemne zawiadomienie do US, że chcą skorzystać z tej formy rozpoznania przychodu (w dacie otrzymania zaliczki). Tutaj również o ile ww. zawiadomienie było złożone w poprzednich latach podatkowych, to właśnie do 22 stycznia 2018 r., jest czas na dokonanie wyboru/zmiany trybu rozliczania zaliczek w 2018 r., lub też nie podejmowania żadnych działań, o ile chcemy kontynuować rozliczanie, jakie przyjęliśmy poprzednim roku w temacie zaliczek. Dodam tylko, że powyższe tj. wykazanie przychodu w miesiącu otrzymania zaliczki, jest wyjątkiem od podstawowej zasady (najczęściej stosowanej), że otrzymywane zaliczki nie generują przychodów w dacie ich otrzymania, tylko w dacie wykonania usługi, lub wydania towaru.

4. Do 20 stycznia, również ryczałtowcy, ale tylko tacy, którzy osiągają przychody w niewielkich rozmiarach i chcieliby rozliczać się w tym podatku kwartalnie, a nie miesięcznie, mogą to uczynić o ile nie przekroczyli w poprzednim rok podatkowym (tu 2017 r.) pułapu przychodów (25 0000 eur – 107.842,5-zł.,) i powiadomią do 22 stycznia 2018 r. Naczelnika US o takim (kwartalnym) sposobie rozliczania zryczałtowanego podatku.

5. Dla przypomnienia osoby fizyczne do rozliczeń własnego dochodu (PIT) z US mogą wybrać:

a. Zasady ogólne (18% i 32%) – opłaca się wybrać o ile będziemy uzyskiwać dochody w przedziale od 96 tys. zł do 190 tys. zł. Dużo tu zależy od tego czy będziemy chcieli skorzystać ze wspólnego rozliczania się z małżonkiem, rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dzieci, odliczenia ulg na dzieci, internet, rehabilitacyjnej czy darowizn.

b. Podatek liniowy 19% – (brak jakichkolwiek ww. odliczeń, poza możliwością przekazania 1% podatku na działalność pożytku publicznego)

c. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (stawki to 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%), w zależności od rodzaju prowadzonej dzielności z tym, że niektóre z usług są wyłączone z możliwości ich świadczenia w tej formie.

d. Karta podatkowa – stawki stałe w zależności od rodzaju działalności (tutaj również są duże ograniczenia a dodatkowo wysokość stawki uzależniona jest od liczby mieszkańców danej miejscowości).