Aktualności
20.01.2017

20 stycznia 2017 ostatni termin na zmianę formy opodatkowania i nie tylko?

 1. Przypominam, że z każdym nowym rokiem kalendarzowym, osoby fizyczne prowadzące własne działalności gospodarcze, mają możliwość zmiany dotychczasowej formy rozliczania się z podatku dochodowego (PIT) z Urzędem Skarbowym (US) z tym, że muszą tego dokonać, powiadamiając US pisemnie, jaką formę opodatkowania wybierają. Oczywiście o ile nie chcemy dokonywać żadnej zmiany w tym zakresie, nie musi o tym informować US. O ile, zatem:
 2. nie zawiadomimy w nieprzekraczalnym i nieprzywracanym terminie do dnia 20 stycznia 2017 r. US, wówczas przyjmuje się że kontynuujemy nasze dotychczasowe rozliczenia podatkowe (PIT) z US.
 3. podatnicy rozpoczynający swoją przygodę rozliczeń z US pomiędzy dniem 01 a 20 stycznia, o ile dokonali nietrafnego wg nich wyboru, mają jeszcze możliwość do 20 stycznia 2017 r., dokonanego zmiany wyboru formy opodatkowania na dany rok.
 4. dla tych z kolei, którzy rozpoczną działalność gospodarcza w trakcie roku, ale po 20 stycznia, wybór formy rozliczania się z US następuje nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Taki wybór z kolei, powoduje, że nie ma już możliwości dokonania jego zmiany w trakcie roku i należy wybraną formę opodatkowania, co do zasady kontynuować do końca roku kalendarzowego.
 5. Otrzymywane zaliczki a kasa fiskalna – zwracam uwagę, że od 2015 r., istnieje możliwość z tym, że dotyczy tylko i wyłącznie osób fizycznych, które rejestrują obrót w działalności gospodarczej za pomocą kas rejestrujących – aby w sytuacji otrzymywania przez nich zaliczek, mogły rozpoznać przychód podatkowy w dniu (miesiącu) ich otrzymania. Warunkiem jest, aby do 20 stycznia, złożyli pisemne zawiadomienie do US, że chcą skorzystać z tej formy rozpoznania przychodu z tytułu otrzymanych zaliczek – a więc przypomnę w dacie ich otrzymania.
  1. Powyższe jest bowiem wyjątkiem od podstawowej zasady (nadal najczęściej stosowanej) że otrzymywane zaliczki że nie generują przychodów w dacie ich otrzymania, tylko w dacie wykonania usługi, lub wydania towaru. O ile, zatem ww. zawiadomienie, było złożone w poprzednich latach podatkowym, to właśnie do 20 stycznia 2017 r., jest czas na zmianę trybu rozliczania zaliczek w 2017 r.
  2. O ile jednak chcemy nadal w 2017 i kolejnych latach kontynuować rozliczanie, jakie przyjęliśmy poprzednim roku w temacie zaliczek, to nie musimy nic robić, bo przyjmuj się kontynuacje rozliczania z poprzedniego roku.
  3. W przypadku podatników rozpoczynających w 2017 r.,ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej, musza oni złożyć zawiadomienie pisemne, że będą chcieli rozliczać otrzymane zaliczki, w dniu (miesiącu) ich otrzymania – w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej. O ile nie złożą zawiadomienia, przyjmuje się u nich podstawową ww. zasadę rozliczania zaliczek – a więc w dacie wykonania usługi, lub wydania towaru.
 1. Do 20 stycznia 2017 r., również ryczałtowcy, ale tylko tacy, którzy osiągają przychody w niewielkich rozmiarach do 25 000 euro rocznie, i chcieli by rozliczać się w tym podatku kwartalnie, a nie miesięcznie, mogą to uczynić, o ile nie przekroczyli w poprzednim rok podatkowym (2016) pułapu przychodów 107.440,-zł., (25 000 euro) i powiadomią do 20 stycznia Naczelnika US o takim sposobie rozliczania się z US.
 1. Dla przypomnienia do rozliczeń własnego dochodu (PIT) z US możemy wybrać:
 2. zasady ogólne (18% i 32%) –  opłaca się wybrać o ile będziemy uzyskiwać dochody w przedziale od 96 tys. zł do 190 tys. zł. Wszystko jeszcze zależy od tego czy będziemy chcieli dokonywać odliczenia od dochodu (np. darowizny – 6%), odliczenia od podatku (np. ulga rodzinna), lub wspólnego rozliczenia z małżonkiem.
 3. Podatek liniowy 19%
 4. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (stawki to 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%), w zależności od rodzaju prowadzonej dzielności, z tym że niektóre z usług są wyłączone z możliwości ich świadczenia w tej formie.
 5. Karta podatkowa – stawki stałe w zależności od rodzaju działalności (z tym że i tutaj są duże ograniczenia), dodatkowo stawki uzależnione są od liczby mieszkańców danej miejscowości).