Aktualności
08.10.2018

Umowy terminowe zawarte na dłużej niż 33 miesiące

Przypominam, że 21 listopada 2018 r, minie termin ważności terminowych umów o pracę, zawartych przed 22 lutego 2016 roku, o ile były one zawarte na dłużej niż 33 miesiącelub było ich więcej niż 3.

Otóż osoba pracująca na umowie terminowej a zawartej przed 22 lutego 2016 roku, o ile nie zostanie zmieniona jej umowa terminowa, to 22 listopada 2018 r., taka umowa stanie się umową na czas nieokreślony.

Nowelizacja kodeksu pracy z 2015 r., wprowadziła sztywną zasadę 3/33, co oznacza, że po 22 lutego 2016 r., każdy pracownik może być zatrudniany na czas określony maksymalnie w ramach trzech umów terminowych (nie licząc umowy na czas próbny trzy miesięczny), których łączy czas trwania nie może przekroczyć 33 miesięcy.

O ile przekroczy, to z mocy prawa taki pracownik przechodzi na umowę na czas nieokreślony.

Przypominam również, że nowelizacja kodeksu pracy wprowadziła zmianę okresów wypowiedzenia dla umów terminowych, zrównując terminy ich wypowiadania z dwóch tygodni, na terminy obowiązujące dla umów bezterminowych.

Tym samym obecnie w przypadku zatrudnienia osoby na umowę terminową poniżej sześciu miesięcy, okres wypowiedzenia to dwa tygodnie, powyżej sześciu miesięcy jeden miesiąc, oraz trzymiesięczny termin jej wypowiedzenia, gdy pracownik jest zatrudniony w firmie minimum 3 lata.