Porady podatkowe
13.12.2013

Ubytki w towarach, niedobory niezawinione, straty

Ubytki w towarach i ich straty to jeden z czynników, z którymi mierzy się większość osób prowadzących działalność. Doradca podatkowy biura Kognitariat z Warszawy przedstawia informacje, kiedy można mówić o stracie towaru i jakie konsekwencje podatkowe niesie ze sobą dana sytuacja.
Ubytki w towarach mogą być zawinione lub niezawinione przez podatnika. Określane są one wówczas, jako strata w składnikach majątku obrotowego. Jeśli nie są wynikiem działalności właściciela, np. powstały na skutek kradzieży, to strata ta może być kosztem. Podatnik nie musi wyksięgowywać wówczas faktur zakupowych, a także nie ma obowiązku dokonania korekt w podatku VAT odliczonego od ich nabycia. Ponadto nie ma także obowiązku ponownego naliczania podatku VAT z uwagi na rozliczenie straty.
Aby można było mówić o stratach rzeczywistych, ubytki w towarze muszą spełniać podstawowe cechy. Muszą one:

  • być związane z prowadzoną działalnością,
  • pozostawać w bezpośrednim związku z osiąganymi przychodami,
  • powinny służyć zabezpieczaniu źródła przychodu.

Takie wyszczególnienie narzuca wniosek, że nie można zaliczyć do kosztów podatkowych start w środkach obrotowych, które powstały w wyniku nienależytego i niestarannego działania podatnika przed ich zabezpieczeniem. Jest on zobowiązany do dokładnego chronienia towarów przed stratą.
Ponadto podatnik zawsze musi dokumentować wszelkie zaistniałe straty – niedobory niezawinione. Służy do tego tzw. protokół strat. Do właściwego udowodnienia zaistnienia niedoboru nie wystarczy analiza sprzedaży towarów. Podatnik musi ustalić wartość zakupu towarów handlowych, które zostały skradzione, uległy uszkodzeniu itp., a przez to także musi wyksięgować te pozycje z PKPiR z działu “Zakup towarów handlowych” i ponownie zaksięgować w pozostałych wydatkach, tj. w kol. 13.

Księgowe biura Kognitariat z Warszawy w sposób zgodny z prawem podatkowym i gospodarczym mogą zająć się prowadzeniem firmy od strony finansowo-podatkowej. Powierzając im takie usługi Klienci nie muszą martwić się problemami z właściwym wyksięgowaniem i zaksięgowaniem ubytków w towarze powstałych w sposób niezawiniony. Jesteśmy biurem rachunkowym z Warszawy, który zajmuje się sprawami księgowo-podatkowymi oraz prowadzi doradztwo podatkowe. Zapraszamy na Stare Miasto, w dzielnicy Śródmieście w Warszawie wszystkich zainteresowanych, w tym z okolic:

  • Żoliborza,
  • Mokotowa,
  • Woli,
  • Pragi.