Komentarze
28.05.2018

Limit 15 tys. zł., dla transakcji gotówkowych zmian stanowiska Min. Fin.

Jeszcze nie tak dawno, bo w 2017 r. Min Fin wprowadzając limit 15 tys. zł., dla transakcji gotówkowych w obrocie gospodarczym, w odpowiedzi na interpelację poselską (DD6.054.5.2017) wyjaśniał m.in., że w przypadku, gdy całkowita wartość transakcji nie wynika wprost z treści umowy, lecz zależy od czasu jej trwania, należy przyjąć, że pojęcie jednorazowej wartości transakcji odnosi się do poszczególnych okresów rozliczeniowych, za które przysługuje wynagrodzenie.

O ile zatem w umowie na czas nieokreślony przyjęto, że miesięczny czynsz wynosi np. 10 tys. zł, to jednorazowa wartość transakcji wynosi 10 tys. zł przez cały okres je trwania i w związku z tym, każda taka płatność mieści się w limicie dla transakcji gotówkowych, pomimo że kolejna(ne) płatność (po 10 tys.), spowodują łącznie przekroczenie limitu 15 tys zł.

Analogiczne wypowiadały się również organa podatkowe np. interpretacja KIS (m.in. z 30.03.2017,2461-IBPB-1-2.4510.12.2017.2.MM, czy 12.04.2017, 2461-IBPB-1-2.4510.50.2017.2.MM).

Jak wspomniałem to było dawno temu, bo aż w 2017 r., a obecnie mamy 2018 r. i Min Fin. uznało, że czas zmienić zdanie, w końcu tyko krowa podobno zdania nie zmienia.

Ministerstwo Finansów z zamieszczonych na stronie internetowej wskazówek dla przedsiębiorców informuje obecnie, że w przypadku umów na czas nieokreślony z ustalonym wynagrodzeniem okresowym (np. czynszem) kwalifikacja płatności zależy od wysokości wynagrodzenia, okresu rozliczeniowego i okresu wypowiedzenia. Jeżeli dla umowy na czas nieokreślony suma wynagrodzeń pewnych (które będzie trzeba zapłacić, zanim upłynie okres wypowiedzenia) przekroczy limit 15 tys. zł, od pierwszej płatności powinny być one rozliczane bezgotówkowo.

Tym samym, jeśli w umowie na czas nieokreślony przyjęto, że miesięczny czynsz wynosi jak w przykładzie wyżej opisanym np. 10 tys. zł, ale wystarczy że wypowiedzenie takiej umowy ma miesięczny okres, to owe 10 tys. zł (jednorazowa wartość transakcji), nie mieści się już w limicie dla transakcji gotówkowych (15 tys. zł), z uwagi iż kolejna płatność 10 tys. zł., spowoduje przekroczenie limitu 15 tys zł, tym samym już pierwsza płatności (10 tys. zł), musi być uregulowana bezgotówkowo (przelew bankowy)

 Analogiczne stanowisko zajęła natychmiast KIS w interpretacji wydanej w 2018 r (0112-KDIL3-3.4011.217.2017.2.MM) w końcu w 2017 r. wypowiadała się inaczej – no to czemuby nie zmienić teraz zdania?

Tak oto wygląda Konstytucja dla Biznesu w wydaniu fiskusa, tak szumnie zapowiadana i chwalona przez premiera Morawieckiego, który wskazywał przy jej tworzeniu, że dzięki niej, przedsiębiorcy uzyskają pewność i stałość prawa – było to jednak w 2017 r.