Aktualności
15.04.2015

Udzielenie rabatu potransakcyjnego

Udzielenie rabatu potransakcyjnego księgujemy w miesiącu (roku) jego udzielenia, a nie wstecz co potwierdza kolejny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 marca 2015 r. (Il FSK 955/14).

Organa podatkowe próbują wskazywać że wystawiona faktura korygująca zawsze powinna być księgowana w miesiącu (roku) pierwotnego poniesienia kosztu.

NSA w ww. wyroku przypomniał, że analogiczne do spornego zagadnienie wypowiedział się już NSA (II FSK 1978/12), w zakresie otrzymanej dopłaty do amortyzowanego wcześniej środka trwałego. Literalna wykładnia art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT, nie wskazuje na konieczność wstecznego odniesienia skutków podatkowych dopłaty do środka trwałego, otrzymanej już po rozpoczęciu amortyzacji.

Skutki ekonomiczne dopłaty (tak samo korekty potransakcyjnej), wystąpiły nie w momencie rozpoczęcia amortyzacji nabytego środka trwałego (tak samo dokonanej pierwotnej transakcji zakupu/sprzedaży), ale od otrzymania dopłaty (tak samo korekty potransakcyjnej).

Nie może być tak, że podatnik który działa nie naruszając prawa, będzie karany, poprzez zmuszanie go do korygowania wcześniejszych prawidłowych rozliczeń podatkowych i nakazanie mu w związku z korektami, zapłaty odsetek z uwagi na powstanie wówczas zaległości podatkowych.