Porady podatkowe
22.05.2015

Ulga na wydatki dla osoby niepełnosprawnej

Czy osoba niepełnosprawna może odliczyć od podatku, wydatki na ułożenie 20 m chodnika na własnej działce, od domu mieszkalnego do ulicy i do budynku gospodarczego, w ramach adaptacji budynku mieszkalnego stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności ?

Odpowiedź:

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić że ww. odliczenia dokonuje się od przychodu, a nie od podatku. Otóż ulga wynikająca z art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że z odliczenia mogą skorzystać osoby niepełnosprawne lub podatnicy mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. dochód osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w roku podatkowym.

Co do samych wydatków na inne cele niż adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, wskazać należy że ustawodawca wyraźnie informuje w art. 26 ust. 7a pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, że odliczeniu od dochodu podlegają wyłącznie wydatki poniesione właśnie tylko i wyłącznie na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Nie uczynił jednak tego w stosunku do terenu przyległego mieszkaniom czy budynkom mieszkalnym.

Podwórko w rozumieniu ww. przepisu, nie jest więc częścią budynku mieszkalnego (tak sam jak klatka schodowa dla mieszkania), a odrębnym od tych obiektem, tym samym, nie mieszczą się wydatki na nie poniesione choćby i w słusznym celu potrzeb wynikających z niepełnosprawności, w katalogu art. 26 ust. 7a pkt. 1 ww. ustawy.

Choć powyższe wydaje się być z czysto ludzkiego punktu widzenia wysoce niesprawiedliwe, to niestety, tak wynika z literalnego czytania przepisów art. 26 ust. 7a pkt. 1 ww. ustawy, a potwierdzają to organy podatkowe patrz interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 lutego 2015 r., nr. IBPBII/1/415-937/14/MCZ, w które to interpretacji udzielając odpowiedzi osobie niepełnosprawnej w zakresie możliwości odliczenia wydatków na wykonania chodnika wokół domu, Dyrektor odpowiada m.in.: „Fakt, iż brak chodnika przed i wokół domu może stanowić dotkliwą uciążliwość dla Wnioskodawczyni nie może być przesłanką do skorzystania z odliczenia tegoż wydatku w ramach ulgi. W żadnym bowiem przypadku nie można stwierdzić, że położenie chodnika z kostki brukowej przed domem, to adaptacja budynku mieszkalnego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Brak jest zatem podstaw do uznania, iż powyżej wymienione wydatki spełnią przesłankę określoną w art. 26 ust.7a pkt 1 ww. ustawy i mogą być odliczone od dochodu. Należy jeszcze raz podkreślić, że katalog ulg wymienionych w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że odliczeniu podlegają jedynie wydatki enumeratywnie w nim wymienione. Rozszerzająca interpretacja przepisu art. 26 ust. 7a cyt. ustawy jest niedozwolona ….”.

Tym samym, o ile będziemy mieli do czynienia z wydatkami na ułożenie chodnika, tak samo podjazdu przed domem, dla osoby niepełnosprawnej, który to teren uznawany jest za będący poza obszarem domu (tak samo jak klatka mieszkaniowa dla mieszkania), a więc nie związany z nim integralnie, ustawodawca nie przewidział dla tego typu wydatków, możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.

Od autora, na tego typu wydatki, osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie, powinni wystąpić o ich sfinansowane (ewentualnie dofinansowane), ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, czy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.