Odwołania, skargi, apelacje
12.08.2003

VAT – Urząd Kontroli Skarbowej

Prezentujemy sprawę dotyczącą protokołu kontroli skarbowej i sprawę niezapłaconego podatku, które zostały pomyślnie rozwiązane na korzyść Klienta, dzięki interwencji Michała Kaczmarskiego – specjalisty od prawa podatkowego i gospodarczego z biura Kognitariat z Warszawy.

W dniu 12 sierpnia 2003 roku Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie wydał decyzję (znak SPH/K-0018/6031/2003), na mocy której Klient naszego biura Kognitariat zobowiązany został uiścić zaległy podatek VAT w kwocie 578 zł., a nie – jak wykazał to Inspektor Kontroli Skarbowej – w kwocie o wiele wyższej. Jednocześnie była to informacja, że złożone wyjaśnienia wniesione do protokołu kontroli skarbowej podlegają uwzględnieniu.

Michał Kaczmarski złożył specjalne wyjaśnienia, w których zastosował argumentację dotyczącą prawidłowego stosowania przepisów ustawy VAT oraz ich błędnym interpretowaniu przez Inspektora Kontroli Skarbowej. Gdyby nie zostały one wniesione do protokołu z kontroli skarbowej z dnia 5 czerwca 2003 roku  (nr SPH/K-0018/6031/2003), Klient musiałby zapłacić 57.527 zł. Sprawa została rozwiązana pomyślnie, dzięki interwencji pracownika biura Kognitariat.

Osoby, które uważają, że wnioski z kontroli skarbowej dotyczące podatku VAT są błędnie zinterpretowane i pragną dowieść swojej słuszności, zapraszamy do kontaktu z biurem księgowo-podatkowym Kognitariat, mieszczącym się w Warszawie, na terenie Starego Miasta. Z łatwością mogą dotrzeć do nas osoby z całej Warszawy, jak i okolicznych dzielnic:

  • Mokotowa,
  • Żoliborza,
  • Woli,
  • Pragi.