Komentarze
17.08.2017

Usługa przetwarzania danych a podatek u źródła

Usługa przetwarzanie danych tj. korzystanie z tzw. „chmury obliczeniowej”, świadczonej przez firmę z innego państwa niż Polska, podlega opodatkowaniu tzw. „podatkiem u źródła”, i jest, co do zasady opodatkowane stawką 20%, chyba że co innego wynika z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, oraz musimy również dysponować certyfikatem rezydencji podatkowej takiej firmy – a wówczas możemy nie zapłacić podatku u źródła, z tym że ów fakt i tak powoduje, że ciąży na takim polskim podatniku obowiązek złożenia deklaracji IFT-2R.

Jak czytamy w wydanej 4 sierpnia 2017 Indywidualnej interpretacji podatkowej przez Krajową Informacje Skarbową (nr 0111-KDIB1-2.4010.122.2017.l.BG), w sytuacji korzystania przez polski podmiot z usług świadczonych przez firmę z USA tj. m.in. magazynowaniu danych, zarządzaniu domenami internetowymi, kodami źródłowymi programów komputerowych, ochrona przed włamaniem i wirusami, takie usługi to „przetwarzaniem danych”, które są wymienione w polskich ustawach o CIT i PIT, jako podatku u źródła (art. 21 ust 1 pkt 2a ustawy o CIT, tak samo art. 29 ust 1 pkt 5 ustawy o PIT).