Odwołania, skargi, apelacje
17.05.2011

VAT od niezarejestrowanego podatnika

Zachęcamy do zapoznania się z – już 24 – wygraną sprawą między podatnikiem a urzędem skarbowym, którą udało się rozwiązać z korzyścią dla Klienta biura Kognitariat z Warszawy. Sprawa dotyczyła rozliczania podatku VAT z faktur zaliczkowych przy usługach budowlanych od niezarejestrowanego podatnika.

Klient naszego biura, w opinii pracowników urzędu skarbowego, nieprawidłowo odprowadził podatek VAT z faktur zaliczkowych, dodatkowo od niezarejestrowanego podatnika. Wyjaśnienia tej sprawy podjął się Michał Kaczmarski – specjalista od prawa podatkowego i gospodarczego.

Wg. urzędników Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany, podatnik powinien:

  • odliczyć podatek VAT z faktur zaliczkowych związanych z usługami budowlanymi dopiero miesiąc od zakończenia danych robót budowlanych;
  • odliczyć podatek VAT po upływie miesiąca w przypadku duplikatu faktury za usługi budowlane.

Pełnomocnik naszego Klienta – Michał Kaczmarski, nie zgodził się na taką interpretację przepisów art. 86 ust 2 pkt. 1 lit b) u.p.t.u. Sporządzone zostały właściwe argumenty udowadniające nieprawidłowość takiego postępowania. Ponadto starano się wykazać, że istniała możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktury od niezarejestrowanego podatnika, w sytuacji kiedy podatnik (nasz Klient) nie działał w zmowie oraz nie zostało mu udowodnione, że mógł wiedzieć o niezarejestrowaniu kontrahenta na potrzeby podatku VAT.

W tej nietypowej sytuacji Michał Kaczmarski przywołał bogate orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS), ale i naszych sądów tj. Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Po złożeniu wyjaśnień i odwołań, dnia 3 lutego 2011 r Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany wydał decyzję (nr 1432/PP-III/4400-45/4/2011/ANZ), w której w pełni zgadzał się z zaprezentowaną argumentacją.

Biuro Kognitariat przyznaje, że nie było w 100% pewne co do wyniku decyzji dotyczącej odprowadzania podatku VAT od osoby niezarejestrowanej. Jednak przedstawiony tok rozumowania i liczne uzasadnienia okazały się być skuteczne. Ponieważ postępowanie podatkowe trwało ponad rok i nie zostały podniesione żadne zarzuty w stosunku do kontrolowanego, tym samym zasadnym było dokonywanie odliczenia podatku VAT z faktury od niezarejestrowanego podatnika, o ile czynność została wykonana i dokonano zapłaty.

Biuro Kognitariat, wykonujące usługi księgowo-podatkowe i nie tylko, zaprezentowało jeden z wielu wygranych sporów między podatnikiem a organami różnych urzędów. Świadczy to o skuteczności i profesjonalności naszych pracowników. Doradztwo w zakresie prawa podatkowego i gospodarczego jest dużym atutem naszego biura. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług – mieszkańców Warszawy i dzielnicy Śródmieście, w której mieści się siedziba naszej firmy oraz wszystkich zainteresowanych, w tym zamieszkałych na:

  • Żoliborzu,
  • Woli,
  • Mokotowie,
  • Pradze.