Komentarze
02.06.2016

Dobra wiadomość dla pracodawcy i pracownika z etatu na własną firmę

Dobra wiadomość dla tych, którzy przechodzą lub przeszli w ciągu roku kalendarzowego z etatu na własną firmę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny (sygn. I SA/G11056/15), przyznał racje pielęgniarce, że o ile po rozwiązaniu umowy o pracę z pracodawcę (tu Szpitalem), rozpoczęła ona własną działalność gospodarczą w ciągu roku kalendarzowego i będzie wykonywać na rzecz byłego pracodawcy (Szpital), częściowo obowiązki, które pokrywają się z obowiązkami wykonywanymi w ramach umowy o pracę, to nie oznacza to jeszcze zakazu rozliczania się przez taką osobę liniowym 19% podatkiem PIT.

Sąd uznał, że zakaz obowiązuje tylko wtedy, gdy usługi świadczone przez przedsiębiorcę na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w całości odpowiadają czynnościom wykonywanym na etacie. Jeśli pokrywa się tylko część, podatek liniowy można płacić bez ograniczeń również w roku, w którym rozwiązana została umową o pracę.

Wystarczy, zatem że taka osoba po rozwiązaniu umowy o pracę, rozpoczynając własną działalność gospodarcza na rzecz byłego pracodawcy, podpisze z nim umowę o współpracy, w której wskaże kilka dodatkowych nowych zadań, których nie miała w zakresie obowiązków pracowniczych, a spowoduje to, że nie musi opodatkowywać własnej działalności wg. zasad ogólnych (18% i 32%), jak chce tego fiskus, tylko będzie mogła wybrać opodatkowanie swoich dochodów wg. podatku liniowego 19%.

Przypominam, że liniowy 19%, podatek z działalności gospodarczej, opłaca się wybrać osobom, które mają lub będą mieć rocznie przynajmniej 100 tys. zł dochodu.