Aktualności
16.03.2018

Wielki Piątek i Wielka Sobota

Otrzymujemy pytania o Wielki Piątek tak samo Wielką Sobotą Wielkanocną, jaki mają status czy są to dni ustawowo wolne od pracy czy też nie?

Czy o ile te dni nie są dniami ustawowo wolnymi, a udzieli się wolnego pracownikom w te dni, to czy można wymagać następnie odpracowania w inny dzień np. w sobotę?

 Wyjaśniam,

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami – Wielki Piątek jest normalnym dniem roboczym tak samo Wielka Sobota Wielkanocna z tą uwagą, że Sobota Wielkanocna to normalny dzień pracy tylko dla firm, które mają w harmonogramie pracy ustalone dni pracy w soboty. Z kolei Wielki Piątek może być dniemustawowo wolnym od pracy ale tylko dla nielicznej rzeszy pracowników w Polsce o czym na końcu.

Wyznaczenie jednego dnia roboczego w zamian za dzień wyznaczony jako wolny od pracy

Jest tak, że o ile dane Święto nie przypada w niedzielę, obniża wymiar czasu pracy pracownika z tym, iż pomimo braku obowiązku pracy w tym dniu, pracownik nie musi go odpracowywać oraz należy się mu wynagrodzenie.

Udzielając z kolei pracownikowi dnia wolnego po dniu świątecznym (aby wydłużyć czas wolny lub przed takim dniem) powoduje, że pracownik ma do przepracowania mniejszą liczbę godzin tygodniowych. Wówczas w celu wyrównania godzin faktycznie przepracowanych do wymiaru czasu pracy danego pracownika, pracodawca może w okresie rozliczeniowym, zarządzić inny dzień pracy i może to być również sobota (pamiętamy – co do soboty to po warunkiem, że u pracodawcy przewidziana jest możliwość pracy w soboty) i w okresie rozliczeniowym tak wypadnie. O ile nie jest przewidywana praca w soboty u danego pracodawcy, pracodawca nie ma co do zasady możliwości wyznaczyć soboty do odpracowania.

Wyznaczenie jednego dnia roboczego w zamian za dzień wyznaczony jako wolny od pracy, winno się odbywać poprzez zmianę harmonogramu pracy, co powinno nastąpić z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby pracownicy mogli zaplanować konieczność pracy w dodatkowym dniu roboczym, w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy.

UWAGA

Wielki Piątek ma status dnia ustawowo wolnego od pracy, ale tylko dla wyznawców religii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Metodystycznego, Kościoła Zielonoświątkowego oraz Kościoła Chrześcijan Baptystów. Zgodnie z ustawami o stosunku państwa polskiego do poszczególnych Kościołów jest to dzień wolny z tym, że bez prawa do wynagrodzenia lub za odpracowaniem w inny dzień wolny od pracy. Podobnie jest że Świętem Reformacji dla wyznawców religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Świętem Wniebowstąpienia dla ww. – mają status dnia ustawowo wolnego od pracy (bez prawa do wynagrodzenia lub za odpracowaniem w inny dzień wolny od pracy).