Porady podatkowe
22.02.2016

Wsparcie z Funduszu Pracy dla młodych bezrobotnych w 2016 r.

Jednym z podstawowych celów polityki państwa jest zapewnienie wszystkim osobom zdolnym do pracy, a zarazem chętnym do pracy odpowiedniego do ich kwalifikacji miejsca pracy. Powiatowe Urzędy Pracy wykonują zadania celowe w kierunku aktywizacji, doskonalenia i pośrednictwa w znajdowaniu pracy osobom bezrobotnym. Co jednak istotne, dzięki środkom z Funduszu Pracy, możliwe jest udzielanie realnego wsparcia wszystkim bezrobotnym, w tym przede wszystkim osobom młodym. Jakie formy wsparcia możliwe są w 2016 r. i kto może z nich skorzystać?

Fundusz Pracy

Fundusz Pracy to instytucja, która istnieje w Polsce już od 1933 roku i która od blisko stu lat pomaga łagodzić skutki bezrobocia między innymi przez pomoc pracodawcom w zatrudnieniu bezrobotnych łącznie z częściową bądź pełną refundacją kosztów ich zatrudnienia. Warto pamiętać jednak o tym, że Fundusz Pracy podlega bezpośrednio ministerstwu pracy (obecnie Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) i ma charakter ściśle celowy. Środki funduszu są odpowiednio rozdysponowywane przez Powiatowe Urzędy Pracy zgodnie z możliwościami, które daje im prawo.

Zmiany dla młodych bezrobotnych w 2016 r.

Oprócz istniejących już form pomocy w formie stażu czy bonu stażowego łącznie z bonami na zasiedlenie, od stycznia 2016 r. dostępna jest nowa forma pomocy młodym bezrobotnym, tj. bezrobotnym, którzy nie ukończyli 30. roku życia i którzy mają problemy z samodzielnym znalezieniem pracy.

Celem nowego instrumentu jest ich aktywizacja na rynku pracy, gdzie jak szacuje się, powstanie w okolicach 100 tysięcy nowych miejsc pracy dedykowanych młodym bezrobotnym. Dlaczego? Nowy instrument to możliwość dla wszystkich pracodawców zatrudnienia młodego bezrobotnego z jednoczesną możliwością ubiegania się o refundację części kosztów poniesionych w związku z jego zatrudnieniem – począwszy od kosztów wynagrodzenia, poprzez nagrody, a skończywszy na obowiązkowych składkach na ubezpieczenia społeczne.

Jak wygląda procedura?

Skorzystanie z nowego instrumentu wsparcia dla młodych bezrobotnych wymaga podpisania przez pracodawcę umowy ze starostą (za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy), która daje podstawę do comiesięcznej refundacji części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem danego pracownika. Konieczne jest jednak zaznaczenie, że w ten sposób zatrudnić można jedynie osoby posiadające w chwili zatrudnienia status bezrobotnego zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Na ile czasu?

Z powyższej możliwości można skorzystać jedynie do końca 2017 r. (do tej daty konieczne jest zawarcie umowy między pracodawcą, a starostą). Z perspektywy pracodawcy jest to oszczędność w związku z 12 miesięcznym zatrudnieniem młodego pracownika, jednak zarazem zobowiązanie do zatrudnienia go w tym samym charakterze przez kolejne 12 miesięcy – każde biuro księgowe doradzające przy zatrudnieniu nowego pracownika powinno wskazać ofertę Powiatowego Urzędu Pracy w związku z Funduszem Pracy jako opłacalną dla pracodawcy. Jednocześnie młody bezrobotny ma szansę wejść na rynek pracy, zdobyć potrzebne doświadczenie i zyskać gwarancję zatrudnienia przynajmniej na 24 miesiące.

Podsumowując, jeżeli nawet nie kwalifikujemy się do pomocy z Funduszu Pracy w związku z najnowszym instrumentem wsparcia dla młodych bezrobotnych, to zawsze pozostają działające na rynku pracy instytucje stażu i bonu stażowego, które Powiatowe Urzędy Pracy bardzo chętnie udzielają i tym samym cieszą się one popularnością wśród pracodawców. Wsparcie z Powiatowych Urzędów Pracy to nie tylko oszczędności dla firmy, ale również, a może i przede wszystkim, wsparcie dla młodych bezrobotnych, którzy mają problem z wejściem na rynek pracy.