Porady podatkowe
12.02.2015

Wszystko co powinieneś wiedzieć o progach podatkowych

Jedną z pierwszych rzeczy, które musi zrobić przedsiębiorca otwierając działalność gospodarczą jest wybór sposobu opodatkowania. Możemy on wybierać spośród opodatkowania na zasadach ogólnych, ryczałtu, podatku liniowego oraz karty podatkowej. Każdy z wyborów jest ściśle określony i np. przy ryczałcie i karcie podatkowej, ten sposób możemy wybrać tylko wtedy, jeśli prowadzimy jeden ze ściśle określonych rodzajów działalności. Ale bez względu na wszystko, podatki trzeba płacić. Z doświadczenia wiemy, że wiedza przedsiębiorców na ich temat, nie zawsze jest wystarczająca.

Progi podatkowe

Progi podatkowe w zasadzie dotyczą wyłącznie rozliczania się na zasadach ogólnych. W pozostałych przypadkach podatek, który należy rozliczyć przy składaniu dokumentu PIT jest albo z góry ustalony (19% przy podatku liniowym) lub zależny od kilku czynników (ryczałt, którego wysokość wynosi od 3% do 20%, i karta podatkowa, w której wysokość podatku jest regulowana między innym przez wielkość zatrudnienia, rodzaj wykonywanych usług, a także przez wielkość miejscowości, w której wykonujemy usługi).

Rozliczanie na zasadach ogólnych jest dla większości przedsiębiorców najbardziej korzystne, gdyż wybierając go, mogą oni odliczać wydatki, które ponieśli z tytułu działalności.

Wysokość progów podatkowych

Do pracowników naszego biura rachunkowego kognitariat.pl często spływają zapytania dotyczące wysokości progów podatkowych i tego, jak wyglądają one w roku bieżącym. W zasadzie od roku 2009, progi te nie uległy zmianom. Na rok 2015, podobnie jak na lata poprzednie, obowiązują dwa progi podatkowe: 18% i 32%.

Progi podatkowe uzależniane są od wysokości dochodów, które osiągamy w ciągu roku. Dla rozliczenia podatku według stawki 18% warunkiem jest uzyskanie dochodów, które w ciągu roku kalendarzowego nie przekroczyły 85.528 złotych. Przy podatku tej wysokości nie możemy zapomnieć o tym, że od dochodu odliczamy kwotę wolną od podatku, która wynosi 556,02 złotych i pozwala zmniejszyć podatek.

Drugim progiem podatkowym jest stawka 32%. Obowiązuje ona, jeśli nasze dochody przekroczyły kwotę 85.528 złotych. Podatek wynosi wtedy 14.839,02 złotych. Należy doliczyć do tego jeszcze 32% z nadwyżki czyli kwoty, o którą przekroczyliśmy próg.

Zalety rozliczeń na zasadach ogólnych

Wybierając sposób opodatkowania kierujemy się różnymi powódkami. Jednak w przypadku zasad ogólnych tych powodów jest kilka. W związku z tym, że ta forma opodatkowania nie ma tak licznych obostrzeń (jak w przypadku karty podatkowej czy ryczałtu), wybierana jest ona przez większy odsetek osób prowadzących działalność gospodarczą.

Co zyskujemy?

  • pełen katalog ulg podatkowych, jak np. możliwość odliczenia darowizn czy też ulgi rodzinnej;
  • możliwość rozliczenia dochodu wspólnie z małżonkiem lub też jako samotny rodzic;
  • możliwość odliczenia od dochodu kosztów uzyskania przychodu.

Minusem, o którym wspomina większość przedsiębiorców jest wyższy próg – 32% – jeśli nasze dochody będą wyższe.

Decydując się na rozliczenie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko natrafimy na pewne ograniczenia, a w zasadzie zasady, wedle których powinniśmy postępować. Warto pamiętać, że zanim przystąpimy do ustalenia podatku, ustalanego w podwójnej wysokości od połowy sumy dochodów obojga małżeństwa, małżonkowie powinni dokonać wszelkich odliczeń od dochodu, które im przysługują i są określone w art. 26 u.p.d.o.f.

Jeśli jesteśmy rodzicem samotnie wychowującym dzieci, to wysokość podatku ustalamy w podwójnej wysokości od połowy dochodów pracującego rodzica. Nawet jeśli pod naszą opieką znajdują się dzieci pełnoletnie, które pracują, to ich dochodów się nie wlicza. Dzięki temu osoba samotnie wychowująca dzieci może liczyć na obniżenie podatku i zmniejszenie obciążenia finansowego. Jako dziecko uznaje się nie tylko osoby małoletnie, ale też osoby pełnoletnie do 25 roku życia, które uczą się lub uczęszczają do szkół wyższych, które nie osiągnęły dochodów wyższych niż 3089 złotych.