Odwołania, skargi, apelacje
14.03.2014

Kolejna wygrana z organami podatkowymi

Z satysfakcją prezentujemy kolejną sprawę naszego Klienta, którą prowadził specjalista od prawa podatkowego i gospodarczego biura Kognitariat – Michał Kaczmarski, która to została rozstrzygnięta na korzyść podatnika. Spór dotyczył niewłaściwej interpretacji prawa podatkowego. Jest to 28 wygrana sprawa, którą przeprowadził pracownik biura Kognitariat.

W sierpniu 2012 roku biuro Kognitariat podjęło się prowadzenia sprawy Klienta, któremu Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany, po przeprowadzeniu kontroli podatkowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, podważył dużą ilość faktur zakupowych. W związku z tym dnia 8 sierpnia 2012 roku wydana została decyzja ( nr.1432/PP-1III/4400-60/25/2012/AM), w której jako niewiarygodne uznano transakcje potwierdzone fakturami VAT w zakresie zakupu nieruchomości, na podstawie których podatnik oczekiwał zwrotu podatku VAT na rachunek bankowy w kwocie 303.428,00 zł.

Po analizie wszystkich dokumentów złożyliśmy, w imieniu Klienta, odwołanie do Dyrektora Warszawskiej Izby Skarbowej. Dzięki argumentacji zawartej w tym odwołaniu, które wskazywały niewłaściwą interpretację prawa przez Naczelnika US Warszawa Bielany.

W dniu 15 maj 2013 roku wydano Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał decyzję nr 1401/PTV-I/4407-142/12/EN, w której zgodził się z naszymi ustaleniami i postanowił o uchyleniu ww. decyzji Naczelnika US Warszawa-Bielany oraz przekazaniu mu do ponownego jej rozpatrzenia.
Naczelnik US Warszawa-Bielany został zobowiązany do ponownego zapoznania się z przedstawionymi materiałami i mimo prób przedłużania sporu i wskazywania nieprawidłowości rozumowania biura Kognitariat i naszego Klienta, ostatecznie wydał decyzję, która całkowicie zadowalała osobę, którą reprezentowaliśmy. Dnia 20 stycznia 2014 roku wydano decyzję nr 1432/PP-1III/4400-3/2014/AM, na mocy której na konto naszego Klienta wpłynęła kwota 303.428,00 zł., wraz z należnymi odsetkami podatkowymi w kwocie 78.592,00 zł.

Biuro Kognitariat może pochwalić się kolejną skuteczną interwencją w egzekwowaniu prawa podatkowego na korzyść podatnika. Zapraszamy Klientów, którzy znajdują się w podobnej sytuacji, jak tam przedstawiona powyżej. Doradcy podatkowi naszej firmy, w tym Michał Kaczmarski, postarają się przygotować właściwą argumentację dla organów podatkowych, która będzie świadczyła o zasadności żądań podatnika. Zapraszamy do Warszawy, do dzielnicy Śródmieście (Stare Miasto), w pobliżu okolic, takich jak:

  • Mokotów,
  • Praga,
  • Żoliborz,
  • Wola.