Odwołania, skargi, apelacje
02.03.2015

Wygrana biura rachunkowego KOGNITARIAT przed NSA

Z nieukrywaną satysfakcją informujemy o kolejnej 30, już wygranej. Tym razem przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, wyrok z dnia 25.02.2015 r, (NSA syg. Akt I FSK 1783/13).

Wartość  przedmiotu sporu 418.704,- PLN słownie (czterysta osiemnaście tysięcy, siedemset cztery złotych).

Na uwagę zasługuje fakt, że wcześniej, w przedmiocie sporu, wydane były niekorzystne wyroki:

  • NSA (syg akt I FSK 1743/12), oraz dwa wyroki
  • WSA (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego).

Złożoność  sprawy, odzwierciedla stopień trudności z jakim przyszło nam się zmierzyć.

Argumenty naszej skargi spowodowały, że obecny skład sędziowski NSA (1783/13), w pełni je podzielił, a przy tym zanegował wcześniejsze stanowiska sądów administracyjnych, w tym wyroku NSA (syg. FSK 1743/12), otwierając tym samym, nową linię orzeczniczą.

Skargę kasacyjną sporządził Michał Kaczmarski, nad całością czuwała doradca podatkowy – Marzenna Kaczmarska, a dla wzmocnienia ich stanowiska, Klienta reprezentowało przed NSA dwóch prawników – adwokat Jarosław Zaborowski oraz radca prawny Robert Korab.

Sędziowie składu orzekającego, min. sędzia Janusz Zubrzycki (wybitny specjalista prawa podatkowego – autor wydawnictwa „Leksykon VAT”), zgodzili się z argumentami zawartymi w skardze kasacyjnej, a tym samym uchylili wyrok WSA (syg. Akt III SA/We 66/13), przez co otworzyli drogę naszemu Klientowi, do wzruszenia wydanych niekorzystnych prawomocnych orzeczeń sądów administracyjnych, w jego sprawie.

Po raz koleiny, bo już trzydziesty, zostało niejako sądownie potwierdzone, że zespół pracowników biura KOGNITARIAT, właściwe stosuje i interpretuje przepisy prawa podatkowego, a nasi Klienci, mogą czuć się z nami bezpiecznie.

Z ogromną satysfakcją, raz jeszcze, w imieniu własnym, Pani Marzenny Kaczmarskiej, pracowników biura Kognitariat, oraz współpracujących z nami prawników, pragnę Państwa poinformować, o jak, że doniosłym naszym sukcesie w zakresie interpretowania przepisów prawa podatkowego.

Z poważaniem,
Michał Kaczmarski