Komentarze
25.08.2015

Wynajęcie jachtu jako krótkotrwały jego wynajem, a nie jako usługa turystyczna

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20.08.2015 r., (syg. akt: I FSK 832/14), zgodził się z podatnikiem, że krótkotrwały wynajem jachtu w celach turystycznych, nie może być utożsamiany z usługą turystyki, tym samym, miejscem świadczenia takiej usługi wynajmu jachtu, jest miejsce gdzie taki środek transportu będzie wydawany usługobiorcy.

Podatnik w indywidualnej interpretacji, pytał czy działalność usługową zarejestrowaną w Polsce, polegająca na wynajmowaniu jachtu, wyłącznie do sportu i rekreacji, osobom fizycznym i firmom (klientom zagranicznym), na rejsy od siedmiu do 14 dni z zakwaterowaniem, gdzie pływać ów jacht będzie między portami krajów Unii Europejskiej i spoza niej terytorium, opodatkowane będzie w miejscu jego wynajmu. Sam uważał bowiem, że o ile będąc właścicielem jachtu, wynajmie go innym podmiotom, to usługa taka, jako usługa wynajmu krótkotrwałego środków transportu, nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce, w przeciwieństwie do świadczenia usług turystycznych, które co do zasady, miejsce ich opodatkowania to siedziba usługodawcy.

Zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach jak i NSA, zgadzały się, że organ podatkowy błędnie uznaje, iż w sprawie chodzi o usługi turystyki, a nie krótkotrwałego jego wynajmu środka transportu.

Sądy zgodnie wskazywały, że w ramach usługi turystycznej świadczeniodawca kompleksowo zaspokaja potrzeby osoby podróżującej, organizując jej przejazd, nocleg, wyżywienie, program turystyczny, opiekę pilota itd., z tą jednak uwagą, że fakt spania na jachcie, nie może przesądzać że mamy do czynienia z usługą turystyki, bo taka jest specyfika podróży morskiej – na jachcie się śpi – a nie dodatkowo wynajmuje spanie. Wyrok jest prawomocny.