Porady podatkowe
08.10.2013

Czynsz najmu samochodów wynajmowanych – nie mieści się w pojęciu kosztów eksploatacyjnych pojazdu (kilometrówka)

Doradca podatkowy z Warszawy, z biura Kognitariat – Michał Kaczmarski, prezentuje stanowisko sądu w sprawie zaliczania czynszu najmu samochodów do kosztów eksploatacyjnych pojazdu. Sprawdź czy wliczanie tych opłat w tzw. kilometrówkę jest prawidłowe.

Wiele firm stosuje wliczanie kosztów czynszu wynajmowanego pojazdu w koszty eksploatacyjne pojazdu. Nie dla wszystkich przedsiębiorców prawo podatkowe mówiące o tzw. kilometrówce było zrozumiałe. Wyrok wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny jasno określa, że jest to działanie nieprawidłowe.

Dnia 17 września 2013 r, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wydał wyrok (sygn. akt I SA/Gd 779/13), na mocy którego podtrzymał orzecznictwo i wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2012 r. (sygn. akt II FSK 2030/10). Tym samym zostało prawnie uznane, że czynsz najmu samochodów wynajmowanych nie mieści się w pojęciu kosztów eksploatacyjnych pojazdu, o jakich mowa w przepisach podatkowych.

Argumentowano, że skoro suma wydatków limitowanych nie może przekroczyć kwoty wynikającej z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach, to tego rodzaju statystyczna kalkulacja nie może być w jakikolwiek sposób utożsamiana z opłatami, które jej nie podlegają a wiec opłacie za czynsz najmu.

Podsumowując – koszty czynszu pojazdu wynajmowanego nie stanowią kosztów o charakterze eksploatacyjnym, tym samym nie wlicza się ich przy ustalaniu limitu kilometrów.

Jak wskazuje Michał Kaczmarski, doradca podatkowy z Warszawy, z biura Kognitariat, znajomość najnowszych interpretacji prawa podatkowego pozwala uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji finansowych, związanych z nieprawidłowym rozliczaniem kosztów firmy. Można tego uniknąć korzystając z profesjonalnych biur rachunkowych. Zapraszamy do biura Kognitariat, w którym nasi pracownicy, w tym księgowi i doradcy podatkowi, wykonają usługi księgowo-podatkowe zgodne z najnowszymi rozporządzeniami. Nasza siedziba znajduje si w Śródmieściu. Zapraszamy osoby z całej Warszawy i okolic, a szczególnie z najbliższych dzielnic:

  • Żoliborza,
  • Pragi,
  • Mokotowa,
  • Woli.