Komentarze
19.06.2015

Wyrok NSA w sprawie zwolnienia z VAT użytkowników budynków socjalno-biurowych

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku (sygn. akt I FSK 382/14) wskazał, że o ile podatnik przez co najmniej dwa lata wykorzystywał budynek do własnych celów  i we własnym zakresie, w tym np. jako zaplecze socjalno-biurowe, może go sprzedać ze zwolnieniem z VAT.

Jest to całkowicie odmienne stanowisko od dotychczasowej wypracowanej linii orzeczniczej  sądów administracyjnych oraz stanowiska organów podatkowych, które przypomnę, wskazywało że o ile nieruchomość została wybudowane we własnym zakresie (tak samo nabyta) i wykorzystywane jedynie na własne cele (np. biurowe), to nie dochodziło w takich przypadkach do tzw. „pierwszego zasiedlenia” i tym samym, przy ich sprzedaży należy wykazywać podatek VAT należny, bez względu na upływ terminu od ich nabycia.

NSA doszedł w tym wyroku do wniosku (szkoda że po tylu latach ale i tak się chwali), że definicja pierwszego zasiedlenia zawarta w polskiej ustawie o VAT, jest niezgodna z przepisami unijnymi.

Druga dobra wiadomość, ów wyrok wskazuje, że tak należy postępować w stosunku do wszystkich sprzedaży budynków wybudowanych po 1993 r.