Odwołania, skargi, apelacjeSamorządowe
20.08.2007

SKO – opłata za zajęcie pasa drogowego (chodnika)

Nieprawidłowo naliczona opłata za zajęcia chodnika pod rusztowania budowlane to kolejna sprawa, która została rozwiązana na korzyść klienta biura Kognitariat z Warszawy, dzięki odwołaniu sporządzonego przez naszego pracownika – Michała Kaczmarskiego.

Klient naszego biura prowadzi firmę budowlaną, która swojego czasu wykonywała elewację budynku przy ul. Hożej. W związku z tym zmuszona była rozstawić rusztowania budowlane i tym samym zająć pas drogowy (chodnik) – za takie działanie pobierana jest opłata.

Zgodnie z art. 40 ust 3 ustawy o drogach publicznych i z załącznikiem nr 3 do uchwały nr XXXI/666/2004 Rady m.st Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. opłata ta powinna wynosić 0,10 zł/m2. Zdaniem Prezydenta m.st. Warszawy, nasz Klient zobowiązany był uiścić opłatę w wysokości 1,40 zł/m2.

Była to decyzja niezgodna z obowiązującym prawem, przez co firma zdecydowała się złożyć odwołanie. Po otrzymaniu negatywnej decyzji od Prezydenta m.st. Warszawy, odwołanie zostało złożone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Warszawie.

Michał Kaczmarski – specjalista od prawa podatkowego i gospodarczego przygotował i sporządził argumenty świadczące o racji leżącej po stronie Klienta biura Kognitariat.

Dnia 20 sierpnia 2007 roku została wydana decyzja SKO w Warszawie (syg. KOC/720/Dr/05), która uchylała decyzję Prezydenta m.st. Warszawy nr 16/05 z dnia 20 stycznia 2005 (znak ZTP/II/7045/53/2005/28-B). Spór dotyczący opłat za zajęcie pasa drogowego został rozwiązany na korzyść Klienta, bez wszczynania postępowania sądowego.

Biuro Kognitariat z Warszawy zajmuje się nie tylko działaniami księgowo-podatkowymi, ale także doradztwem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego. Osoby poszukujące doświadczonych specjalistów z wyżej wymienionych dziedzin zapraszamy do kontaktu. Biuro mieści się w Śródmieściu, w Warszawie, co zapewnia dobry dojazd dla osób z innych dzielnic i spoza miasta, w tym z:

  • Mokotowa,
  • Pragi,
  • Woli,
  • Żoliborza.