Aktualności
27.09.2017

Zaległy urlop za 2016 do 30 września 2017 r.

Przypominam, że najpóźniej 30 września 2017 r, pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi (o ile nie udzielił w 2016 r.), zaległy za 2016 urlop wypoczynkowy. Rozpoczęcie wykorzystywania urlopu zaległego 30 września, jest uznawane za spełnienie wymogu ustawowego w tym zakresie.

Po 30 września (aż do upływu terminu przedawnienia), pracownik nadal zachowuje prawo do skorzystania z urlopu w naturze, a w razie rozwiązania stosunku pracy – do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Przedawnienie roszczenia ze stosunku pracy, w tym prawa do urlopu wypoczynkowego, następuje z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Z dniem 30 września 2017 r., przedawniają się zatem najstarsze roszczenia urlopowe z 2013 r.

Nieudzielenie urlopu w tym zaległego, co do zasady, stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, i jest zagrożone karą grzywny od 1 tys zł do 30 tys. zł.