Aktualności
24.09.2018

Zaległy urlop za 2017 do 30 września 2018 r.

Przypominam – najpóźniej 30 września 2018 r, pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi (o ile nie udzielił w 2017 r.), zaległy za 2017 urlop wypoczynkowy. Rozpoczęcie wykorzystywania zaległego urlopu dnia 30 września, jest uznawane za spełnienie wymogu ustawowego w tym zakresie.

Po 30 września (aż do upływu terminu przedawnienia), pracownik nadal zachowuje prawo do skorzystania z urlopu w naturze, a tylko w razie rozwiązania stosunku pracy – do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Przedawnienie roszczenia ze stosunku pracy, w tym prawa do urlopu wypoczynkowego, następuje z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Z dniem 30 września 2018 r., przedawniają się najstarsze roszczenia urlopowe tj. z 2014 r.

Nieudzielenie urlopu w tym zaległego, co do zasady, stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i jest zagrożone karą grzywny od 1 tys zł do 30 tys. zł.