Aktualności
30.10.2015

Zasady czerpania zysku z udostępnienia znaku towarowego wg. wyroku WSA w Łodzi

Witam,

Wynagrodzenie otrzymywane na podstawie umowy dzierżawy znaku towarowego może zostać opodatkowane zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%. Potwierdził to WSA w Łodzi (sygn. I SA/Łd 657/15) wydał korzystny wyrok dla osób, które czerpią zyski z udostępnienia firmom prawa do znaku towarowego.

Dzisiaj w Rzeczpospolitej ukazała się wypowiedź mec. Ziobrowskiego współpracującego z naszym biurem Kognitariat w artykule Dzierżawa logo czy nazwy z 8,5 proc. ryczałtem.

Spór dotyczył zakwalifikowania osiąganych przychodów do właściwego źródła, co z kolei decyduje o wysokości podatku. Sprawa dotyczyła podatnika, który posiada zarejestrowany znak towarowy. Jako wspólnik spółki komandytowej (komandytariusz) zamierzał zawrzeć ze spółką umowę dzierżawy prawa do znaku. Przy czym podatnik wskazał, że umowa nie będzie zawarta w ramach działalności gospodarczej, gdyż nie prowadzi on samodzielnie takiej działalności. Organ podatkowy stwierdził, że uzyskany czynsz będzie stanowić przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18 ustawy o PIT. Przychody te podlegają zatem opodatkowaniu według skali podatkowej, czyli stawek 18 i 32 proc.

Sąd zakwestionował stanowisko organu podatkowego. Uznał, że jeśli prawo majątkowe jest przedmiotem dzierżawy, to przychód uzyskiwany jest bezpośrednio na podstawie umowy dzierżawy. Nie ma wówczas znaczenia co jest przedmiotem dzierżawy, rzecz czy prawo. W takim przypadku przychód i jego warunki określa treść umowy dzierżawy, nie zaś treść prawa majątkowego.

Źródłem przychodu jest więc dzierżawa, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, nie prawo majątkowe. Sąd słusznie wskazał, że podobnie przychody z praw autorskich mogą być uzyskiwane w ramach stosunku pracy, działalności gospodarczej czy działalności wykonywanej osobiście. Tym samym, wynagrodzenie otrzymywane na podstawie umowy dzierżawy znaku towarowego może zostać opodatkowane zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.

Analogiczne stanowisko znajdujemy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 6 czerwca 2014 r., IPTPB1/415-777/12-4/14-S/MD (wydanej po rozstrzygnięciu WSA Lublinie – wyrok z dnia 4 grudnia 2013 r., I SA/Lu/711/13) jak i w wyroku WSA w Poznaniu z dnia marca 2014 r., I SA/Po 819/13, a pomimo to organy podatkowe próbują – a nuż im się uda opodatkować wyższym podatkiem.

Reasumując,

dzierżawa znaku towarowego to bardzo dobry sposób na obniżenie podatku. Z tego rodzaju optymalizacji korzysta coraz więcej podatników, którzy przez lata zapracowali na wartość własnej marki lub logo, ale nie osiągają z tego tytułu korzyści podatkowych.

Biuro podatkowe Kognitariat wspólnie z mec. Ziobrowskim, stoją na straży swoim Klientów i pomagają im znaleźć oszczędności podatkowe – min. przy wykorzystaniu znaku towarowego.