AktualnościKORONAWIRUS
06.05.2020

Zasiłek opiekuńczy do 24 maja 2020 r.

Najnowsze rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020 r., w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, zakłada maksymalny termin pobierania zasiłki opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8., i obowiązuje od 4 maja nie dłużej niż do 24 maja 2020 r.

Pomimo, że żłobki i przedszkola od 6 maja br., mogą być otwarte (co prawda na specjalnych zasadach), to jednak uczniowie szkół, pozostaną w domach co najmniej do 24 maja, a najprawdopodobniej w tym przypadku, aż do wakacji, nie będą te placówki oświatowe otwarte.

Z kolei sam fakt możliwości otwarcia żłobków i przedszkoli (na specjalnych zasadach) od 6 maja, nie oznacza jednak, że każda tego typu placówka będzie otwarta. Otóż decyzję w sprawie ich otwarcia każdorazowo, mają podejmować jednostki samorządu terytorialnego. W Warszawie, jak zapowiedział prezydent miasta Warszawy Rafał Trzaskowski, żłobki i przedszkola nie będą otwarte 6 maja, przy czym nie została podana data ich otwarcia.

Tym samym, w celu otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, niezbędne jest złożenie oświadczenia do swojego płatnika składek, czyli pracodawcy lub zleceniodawcy, że nadal opiekujemy się dzieckiem do 8 roku życia (a niepełnosprawnym do 16 i 18 roku życia) i nie mamy możliwości zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki jednak, nie dłużej niż do dnia 24 maja 2020 r.

Wszystkie pozostałe warunki i uprawnienia do tego zasiłki opiekuńczego pozostają bez zmian, tak jak informowałem w poprzednich wiadomościach.