AktualnościKORONAWIRUS
22.05.2020

Zasiłek opiekuńczy wydłużony czy nie?

Nad przepisami prawa, nikt już nie panuje ani w Sejmie ani w rządzie. Jest totalna niemoc, chaos i niekompetencja.

Informowałem w widomości z 15 maja br., że specjalny zasiłek opiekuńczy przedłużono ponownie tym razem do 14 czerwca 2020 r., oraz że wszystkie pozostałe warunki i uprawnienia do tego zasiłku opiekuńczego pozostają bez zmian, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 855) 

Równolegle uchwalono ustawę z dnia 14 maja br., o przeciwdziałaniu gospodarczym skutkom epidemii choroby COVID-19 (ukazała się 15 maja br. – Dz. U 2020 poz. 875), tzw. Tarcza 3.0, w której w art. 46 jak zauważyli prawnicy Gazety Prawnej, wskazuje się, że specjalny zasiłek opiekuńczy może być wypłacany maksymalnie:

  • przez 14 dni a więc do 7 czerwca 2020 r., (a nie do 14 czerwca jak wskazuje ww. rozporządzenie), oraz 
  • możliwość wypłacania zasiłku jest tylko dla rodziców dzieci niepełnosprawnych przez wspomniane 14 dni. Zniknęło zatem (nie ma ww. ustawie), odniesienia do przyznania  zasiłku dla rodziców i opiekunów dzieci do lat 8 (jest za to ww. rozporządzeniu).   

To co jest istotne z punktu litery prawa to fakt, że rozporządzenie jest aktem niższej rangi niż ustawa, oraz że nie może być z ustawą sprzeczne.

Tak więc, ww. rozporządzenie należy pominąć, a stosować przepisy ww. ustawy Tarczy 3.0, której to przepisy jak wskazałem, jako uprawnionych do pobierania zasiłku po 25 maja – nie wymieniają już rodziców dzieci do lat 8, a jedynie rodziców dzieci niepełnosprawnych i tylko do 7 czerwca br.  

Po zwróceniu uwagi na powyższe sprzeczności rozporządzenia z ustawą, w dniu wczorajszym ukazał się komunikat kancelarii premiera rady ministrów (KPRM) cyt:

“Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało przedłużone do 14 czerwca br. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach zarówno dla rodziców i opiekunów dzieci do lat 8 oraz dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych”.

“Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki. Będą mogły z niego skorzystać również osoby, które nie mają możliwości zapewnienia opieki przez wymienione placówki z powodu czasowego ograniczenia ich funkcjonowania w związku z COVID-19 oraz w przypadku, gdy ubezpieczony podejmie decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem”.

Nie wiem w kontekście ww. przepisów, na jakie przepisy powołuje się KPRM wskazując, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany do 14 czerwca br.?

Oczywiście dobrze się stało, że zasiłek ma być wypłacany do 14 czerwca i dla wszystkich zainteresowanych, zgodnie z ww. komunikatem KPRM, tylko czy tak być powinno w państwie prawa, że ustawy zmienia się komunikatami?