Porady podatkowe
12.02.2015

Na jakie zasiłki mogą liczyć przedsiębiorcy?

Decydując się na bycie przedsiębiorcą decydujemy się jednocześnie na bycie samodzielnym. I nie chodzi o samodzielne wykonywanie prac (choć o nie też), ale chodzi o samodzielność pod względem socjalnym. Pracując na etacie pracodawca odprowadza za nas składki społeczne i zdrowotne, dzięki czemu możemy korzystać z państwowych świadczeń i zasiłków. Przedsiębiorcy muszą o to zadbać sami. Ale czy wiedzą, jakie zasiłki im przysługują?

Odprowadzane składki

Otwierając działalność gospodarczą automatycznie stajemy się płatnikiem ZUS. Oznacza to, że naszym obowiązkiem jest opłacanie składek. Jednak samo opłacanie składek nie oznacza, że od razu stajemy się osobą ubezpieczoną. Aby się nią stać, musimy o to zadbać w przeciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności. Zatrudniając pracowników musimy za nich odprowadzać składki, a w szczególności składkę zdrowotną. Oprócz niej przedsiębiorca odprowadza do ZUS-u składkie rentowe, emerytalne, a także składkę wypadkową. Jeśli jesteśmy na samozatrudnieniu, możemy też dołożyć do tego nieobowiązkową składkę chorobową.

Co zyskujemy dzięki składkom?

Odprowadzanie poszczególnych składek to obowiązek, ale też korzyść dla nas. Pracownicy naszego biura kognitariat.pl postanowili wymienić, co zyskujemy opłacając je:

  • Składka emerytalna – dzięki niej zbieramy staż pracy i odkładamy pieniądze na naszą przyszłą emeryturą. Na podstawie wysokości uzbieranych składek oblicza się, ile miesięcznie będziemy otrzymywać środków pieniężnych po zakończeniu pracy.
  • Składka rentowa – odprowadzając ją możemy liczyć na uzyskanie renty w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub wypadkami. Dzięki niej, jeśli za wcześnie jest na emeryturę, ale nie możemy podjąć pracy zarobkowej, dostajemy co miesiąc świadczenia, które pozwalają nam utrzymać się.
  • Składka zdrowotna – dzięki tej składce możemy korzystać z państwowej opieki zdrowotnej i wykonywać darmowe badania. To właśnie ona jest określana jako ubezpieczenie, dzięki któremu nie ponosimy kosztów za leczenie i opiekę lekarza.
  • Składka chorobowa – według niektórych jest to składka, która przynosi najwięcej korzyści. Dlaczego? Bo umożliwia ona wypłatę świadczeń, gdy nie pracujemy ze względu na chorobę. Pracując na umowę o pracę jest ona odprowadzana automatycznie. To dzięki niej przebywając na zwolnieniu dostajemy wynagrodzenie z zakładu pracy. W przypadku umów zlecenie lub własnej działalności, możemy się jej poddać dobrowolnie. Jest to bardzo dobre zabezpieczenie, gdyż dzięki temu nie pozostajemy bez środków do życia, a jak wiadomo – w przypadku umów cywilno-prawnych i osobiście wykonywanej pracy – jeśli jej nie wykonamy, nie zarobimy. Pozwala też ona za uzyskanie zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłki dla przedsiębiorców

W ostatnim zdaniu poruszyliśmy już kwestię zasiłków. Jako pierwszy wymieniliśmy zasiłek macierzyński. Dla większości kobiet jest on bardzo istotny, gdyż dzięki niemu matki dostają co miesiąc świadczenia, bez konieczności zadłużania się czy też życia z oszczędności. Kobiety, które są przedsiębiorcami mogą zyskać ten zasiłek opłacając składkę chorobową. Jeśli jej nie opłacą – nie dostaną świadczeń. Warunkiem jest, że aby je uzyskać, składki muszą być opłacane przez co najmniej 90 dni bez przerwy. Na podstawie zadeklarowanych składek możemy też określić wysokość zasiłku. Zadeklarowanie składek maksymalnych pozwala na uzyskanie zasiłku w wysokości nawet kilku tysięcy złotych. Aby je uzyskać wystarczy zmienić deklarację na najwyższą chociaż na jeden miesiąc.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać również zasiłek opiekuńczy. To kolejny rodzaj zasiłku, który otrzymujemy dzięki opłacaniu składki chorobowej. Przysługuje on osobom, które nie mogą się podjąć pracy zarobkowej ze względu na opiekę nad dzieckiem (zdrowym do lat 8 lub chorym do lat 14), a także nad dorosłym, chorym członkiem rodziny, który wymaga opieki. Szczegółowe warunki, które należy spełnić, aby otrzymać ten rodzaj zasiłku reguluje ustawa z roku 2008. Ich lista jest dosyć długa, dlatego przed złożeniem wniosku o jego przyznanie, warto przeanalizować wszystkie warunki.