Porady podatkowe
12.02.2015

Kiedy zawiesić, a kiedy zamknąć działalność?

Prowadząc działalność gospodarczą musimy być przygotowani na każdą ewentualność. Między innymi na to, że nie zawsze będziemy się nam dobrze wiodło. Ale życie lubi też płatać różne figle i niestety zdarzają się przypadki, kiedy musimy podjąć decyzję, co dalej z naszą firma. Możemy wybierać spośród 2 opcji: zawieszenie lub zamknięcie działalności. Która z tych decyzji jest lepsza?

Zawieszenie działalności

Do naszego biura podatkowego przychodzi wiele osób, które zastanawiają się, czy zawiesić działalność, czy może ją zamknąć. Prawda jest taka, że wszystko zależy od naszej sytuacji. Przykładowo: prowadząc działalność sezonową, w której wiemy, że osiągamy dochody tylko w określone miesiące, skupiamy się na określonym wycinku roku. Przez pozostałe miesiące nie osiągamy dochodu. Oznacza to, że w tych miesiącach firma ponosi straty. Logiczne byłoby więc zawieszenie działalności i wznowienie jej dopiero na okres wykonywania usług. Jednak problem pojawia się wtedy, gdy w trakcie martwego sezonu szukamy kontrahentów i podpisujemy z nimi umowy na wykonanie usługi w późniejszym czasie. Oznacza to, że jeśli takie umowy byłyby zawierane w trakcie zawieszenia działalności, to odbywałoby się to niezgodnie z prawem. Zawieszenie działalności oznacza bowiem, że na czas zawieszenia, nie wykonujemy żadnych czynności w związku z naszym przedsiębiorstwem.

Obowiązki przedsiębiorcy podczas zawieszenia działalności

Nawet jeśli zawieszamy działalność, to jako przedsiębiorcy musimy dokonać rocznego rozliczenia podatku (bez względu na formę jaką zadeklarowaliśmy). Prowadząc księgę przychodów i rozchodów, powinniśmy dokonać remanentu, nawet jeśli koniec roku jest okresem, w którym działalność jest zawieszona. Rozliczać możemy też koszty, które wynikają z umów długoterminowych, zawartych na dłuższy okres czasu niż czas zawieszenia działalności. Najlepszym na to przykładem są umowy leasingowe na samochody. Umowa zawierana jest na czas określony, np. na 3 lata. Oznacza to, że co miesiąc musimy spłacać raty. Jeśli w przecięgu tych 36 miesięcy zawiesimy działalność, to spłata rat nie zostanie zawieszona. To są koszta działalności, a więc możemy je rozliczyć jako stratę. Jeśli jednak dokonujemy bieżących wydatków związanych z działalnością, które nie są objęte umową długoterminową, np. zakupujemy biurko do firmy i wrzucamy w koszty, oznacza to, że działalność jest nadal prowadzona.

W trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca ma również prawo do uzyskiwania należności za usługi, które dotyczyły czasu przed zawieszeniem działalności, np. jeśli zafakturowaliśmy fakturę 3 dni przed zawieszeniem działalności, ale opłata faktury wpłynęła po tygodniu od momentu zawieszenia działalności, to takie działalnie jest dozwolone i nie oznacza, że czynnie prowadzimy firmę. Tak samo jest w przypadku postępowań sądowych.

ZUS i ubezpieczenia

Przedsiębiorca w momencie zarejestrowania firmy staje się automatycznie płatnikiem składek zusowskich. Jeśli nie jest zatrudniony na etacie w innej firmie i nigdzie nie jest odprowadzana na niego składka zdrowotna, przedsiębiorca musi siebie zgłosić jako osobę ubezpieczoną. W momencie zawieszenia działalności obowiązek opłacania składek przestaje istnieć. Warto więc zadbać o to, aby się dodatkowo ubezpieczyć, bowiem ubezpieczenie z ZUS-u wygasa po 30 dniach od momentu zawieszenia działalności.

Zawiesić czy zamknąć?

Jest jeszcze jedna, bardzo ważna kwestia, o której powinniśmy pamiętać: jeśli zatrudniamy pracowników, nie możemy zawiesić działalności. W takiej sytuacji konieczne jest zamknięcie firmy, które wiąże się nie tylko z rozwiązaniem wszystkich umów, lecz także z zamknięciem KPiR oraz kasy fiskalnej (jeśli ją mieliśmy). Zawieszenie działalności nie może też trwać dłużej niż 24 miesiące. Po tym czasie następuje automatyczne wykreślenie firmy z rejestru.

Decyzja o tym, czy zamknąć czy zawiesić działalność, wymaga przemyślenia. Znacznie prostsze jest zawieszenie działalności, bo w każdej chwili można do niej powrócić, jeśli tylko będziemy czuli, że branża w której działamy, znów odżywa. Zamknięcie działalności oznacza rozpoczęcie wszystkich procedur na nowo.