AktualnościOsoby fizyczne – PDOF
17.09.2019

Zerowy PIT dla osób do 26 roku życia.

Szanowni Państwo,

Młode osoby (do 26 r. życia) osiągające przychody z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia, ale zawartych z firmą (z wyłączeniem umów o dzieło) nie będzie im potrącany podatek PIT do wysokości ich wynagrodzenia nieprzekraczającego w roku podatkowym 2019 r. kwoty 35 636,67 zł, (5/12 od sierpnia do grudnia 2019 r.) limitu górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej w 2019 r. tj. kwoty 85 tys. 528 zł.

Nadwyżka przychodów ponad ten ww. limit podlegać już będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Dużo osób pyta jak liczyć termin w przypadku korzystania z tzw. “zerowego PIT” (dla osób do 26 roku życia) nowala ustawy o PIT została podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 26.07.2019 poz.1394, i obowiązuje w zakresie uzyskanych przychodów z pracy oraz zlecenia od 1 sierpnia 2019 r. .

Czy przychód „uzyskany” (zwrot, jakim posłużył się ustawodawca w noweli ustawy), to ten w momencie zakończenia okresu wykonywania pracy lub zlecenia, czy też ten, w którym upłynie okres wymagalności zapłaty. Dla przykładu, czy wynagrodzenie z umowy o pracę za lipiec, tak samo umowa zlecenia zwarta przed 1 sierpnia a wypłacone po 1 sierpnia, będzie objęte ww. zerowym PIT?

Nie ulega wątpliwości, że umowy zlecenia zawarte po 31 lipca, tak samo wynagrodzenie o pracę za sierpień są objęte ww. zwolnieniem.  

Po drugie w 2019 r, młoda osoba musi złózyć oświadczenie pracodawcy o ile ten ma zastosować wobec niej zwolnienie z PIT

O ile takie oświadczenie nie zostanie złożone, płatnik musi potrącać na dotychczasowych zasadach podatek PIT, a o zwrot tego nadpłaconego podatku, taka młoda osoba otrzyma po złożeniu zeznanie rocznego za 2019 r.

Oświadczenie ww. nie będzie jednak już wymagane w 2020 r.

Tego typu oświadczenie należy złożyć pracodawcy w 2019 r. przed otrzymaniem wynagrodzenia (najlepiej z datą 2 sierpnia 2019) a wówczas będzie ono mogło być wypłacone bez potrącania podatku PIT.

O ile pracownik do 26 roku życia otrzymuje swoje wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami regulaminów wynagradzania za dany miesiąc do 10. dnia miesiąca następnego, a  datę wypłaty pensji za lipiec 2019 r., przewidziano na 9 sierpnia br. i przed tym dniem – a dokładnie 2 sierpnia – zostanie złożone pracodawcy ww. oświadczenie, to przychody ze stosunku pracy takiej osoby w całości korzystają z „zerowego PIT” i od lipcowego wynagrodzenia (płatnego w sierpniu) oraz od pensji za sierpień, wrzesień, październik i listopad – do limitu 35.636,67 zł – pracodawca nie powinien pobierać podatku PIT.

Nie ma również przeciwskazań, w celu zredukowania obciążeń podatkowych i dokonać przesunięcia termin poprzez jego przyspieszenie, wypłacając np. konkretny przychód przed ukończeniem przez podatnika 26 roku życia (w sytuacji, gdyby miał on być wypłacony po dniu 26 urodzin), oczywiście nie zapominając o ww. oświadczeniu.

Co do cudzoziemców, ale tylko o ile podlegają oni w naszym kraju opodatkowaniu na zasadach ogólnych (czyli wg skali), oraz spełniają pozostałe ustawowe warunki a więc do 26-go roku życia, również przysługuje im „zerowy PIT”.

Uwaga

Przychody rezydentów i nierezydentów które są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych – nie są objęte „zerowym PIT”

Umowa o praktykę absolwencką również nie jest objęta „zerowym PIT”, bo jest to szczególny typ umowy cywilnoprawnej, tym samym wypłacane z jej tytułu wynagrodzenie należy kwalifikować jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

Uwaga:

Ważny będzie tu również miesiąc urodzenia takiej osoby, bowiem miesiąc w którym taka osoba skończy 26 lat – będzie ostatnim miesiącem korzystania z ww. zwolnienia „zerowego PIT”.

Nowa ulga nie zwalnia z obowiązku zapłaty składek emerytalnych i rentowych do ZUS oraz zdrowotnych do NFZ od wypłacanego wynagrodzenia młodej osoby.

Nowela ustawy pozostawia na dotychczasowym poziomie dochody pełnoletniego (do 25. roku życia) uczącego się dziecka przy ustalaniu prawa rodzica do preferencyjnego opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci lub i ulgi na dzieci. Zarobki dziecka (z pracy oraz z umów zlecenia) – niezależnie od tego czy będę opodatkowane, czy objęte zwolnieniem na podstawie ustawy PIT – nie będą mogły przekroczyć 3 089 zł – aby nie pozbawić prawa rodzica do tych preferencji podatkowych.

Nowela uwzględniania też przychody zwolnione przy ustalaniu limitu 50 proc. kosztów z praw majątkowych. Tu z kolei suma przychodów zwolnionych od podatku oraz 50 proc. kosztów uzyskania przychodów, nie może przekroczyć 85 528 zł. Regulacja ta ma zapobiegać kumulacji tych dwóch preferencji podatkowych (zwolnienia i kosztów 50%).

Pozostaje postawić jeszcze pytanie dla skądinąd może i słusznej idei „zerowego PIT” dla młodych osób, czemu jednak ustawodawca różnicuje grupy społeczne i nie objął tym ww. zwolnieniem, osoby uzyskujące przychody z umów dzieło tak samo prowadzących własne działalności gospodarcze?