Zezwolenie Ministerstwa Finansów

Pani Marzena Kaczmarska od 30 października 1997 roku posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów.

Aby otrzymać certyfikat księgowy uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych, który jest wydany przez Ministerstwo Finansów, należy posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać poniżej wymienione wymagania:
-posiadać dwuletnią udokumentowaną praktykę w księgowości
-mieć złożony egzamin sprawdzający kwalifikacje dla uzyskania certyfikatu księgowego
-posiadać pełną zdolność do czynności prawnych

zezwolenie