Odwołania, skargi, apelacje
09.05.2006

Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R

Prezentujemy sprawę skargi kasacyjnej, złożonej do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Dotyczyła ona możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego przed złożeniem przez naszego Klienta zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R oraz uznania za właściwy dla tej sytuacji, jako prawidłowy druk zgłoszeniowy, VAT-6, który został złożony przed rozpoczęciem działalności.

Dnia 9 maja 2006 roku, Naczelny Sąd Administracyjny dokonał merytorycznego rozpatrzenia skargi kasacyjnej (sygnatura akt I FSK 705/05), złożonej przez pracownika naszego biura – Marzennę Kaczmarską. Od momentu złożenia skargi do czasu otrzymania wyroku upłynęło siedem lat.

Wszystko rozpoczęło się w dniu 22 września 1999 roku, kiedy to Urząd Skarbowy wydał niekorzystną dla naszego Klienta decyzję, odnośnie do możliwości odliczenia podatku VAT. Na wniosek Klienta została złożona skarga. Mimo dużego upływu czasu od rozpoczęcia postępowania do jego zakończenia, pocieszające są dwie wiadomości:

•NSA stwierdził w ww. wyroku, że gdyby cała rzecz miała miejsce po 1 maja 2004 r. (tj., momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej), to nasz Klient miałby prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, pomimo nie zarejestrowania się drukiem VAT-R. Z powodu tego, że sprawa ta dotyczyła sytuacji z roku 1999, nie było możliwości (co wskazała w skardze Marzenna Kaczmarska) powoływania się na przepisy dyrektywy UE oraz związane z tym bogate orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS), cyt.:

”[…] sąd ten nie ma podstaw do bezpośredniego stosowania dyrektyw, w odniesieniu do stanów faktycznych podlegających – jak w niniejszej sprawie – prawu polskiemu obowiązującemu przed dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej”.

•mimo, że skarga kasacyjna do NSA została oddalona, to wcześniej została zakwalifikowana, jako poprawna formalnie. Jest to dobra wiadomość, z uwagi na to, że w roku 2006 Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił 60% wpływających skarg kasacyjnych, ze względu na ich postać formalną. Ta złożona przez Marzennę Kaczmarską z biura Kognitariat spełniła wszystkie wymagania.

Pisanie skarg kasacyjnych jest trudną sztuką, z którą nie zawsze radzi sobie każdy pełnomocnik, także z renomowanych kancelarii. Warto zaufać osobom, które mają doświadczenie w tej dziedzinie – jedną z takich osób jest z pewnością doradca podatkowy biura Kognitariat Marzenna Kaczmarska.

Jeśli poszukujesz osób rzetelnych i kompetentnych, które nie tylko stworzą dla Ciebie raporty i inne dokumentacje, ale także doradzą w sprawach prawa podatkowego i gospodarczego, a także będą dobrymi pełnomocnikami w różnego rodzaju urzędach – zgłoś się do biura księgowo-podatkowego Kognitariat. Przyjdź do naszej siedziby w Warszawie i opowiedz, jakiej pomocy potrzebujesz, a my postaramy się spełnić Twoje oczekiwania. Znajdujemy się blisko dzielnic, takich jak:

•Praga,

•Żoliborz,

• Wola,

• Mokotów.