Porady podatkowe
09.03.2015

Złożyłeś wniosek o rejestrację firmy drogą internetową? Dowiedz się, co dalej!

Jeśli złożenie wniosku przez platformę CEIDG jest już za Tobą, teraz pozostaje Ci już tylko rozpoczęcie działalności.

  • Jeżeli złożony przez Ciebie wniosek zostanie wypełniony niepoprawnie system od razu Cię o tym poinformuje i umożliwi wprowadzenie korekty.
  • Gdy złożyłeś niepoprawny wniosek tradycyjnie w Urzędzie Gminy – władze samorządowe niezwłocznie powiadomią Cię o tym fakcie oraz wezwą do korekty w przeciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

Rejestracja przez Internet zakłada także różne warianty związane ze zmianą statusu działalności:

  • Gdy chcesz zawiesić działalność jest to możliwe przez internetową platformę. Zawieszając działalność nie przestajesz jednak być przedsiębiorcą.
  • W przypadku zakończenia działalności istnieje możliwość zgłoszenia tego faktu on-line.

Wymagane są także uaktualnienia danych zapisanych na platformie w przypadku ich jakiejkolwiek zmiany. Należy to zrobić w przeciągu 7 dni od zaistniałych zmian. Ten sam czas dotyczy zaprzestania działalności – należy to zgłosić w przeciągu tygodnia.

Gdzie trafia Twój wniosek?

Wypełniony przez Ciebie wniosek trafia do odpowiedniego ze względu na lokalizację Naczelnika Urzędu Skarbowego. Gdy już zdobędziesz numer NIP, Twój wniosek znajdzie się w Głównym Urzędzie Statystycznym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub jeśli wybrałeś inne miejsce ubezpieczenia, w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Przy złożeniu internetowej deklaracji najistotniejsza jest szybkość całego procesu. Działalność możesz rozpocząć nawet w tym samym dniu lub określić we wniosku datę, kiedy zamierzasz rozpocząć prowadzenie własnej firmy.

Wizyta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Niestety przy zakładaniu firmy nie obejdzie się bez wizyty w ZUS. Musisz udać się tam w przeciągu siedmiu dni od daty rozpoczęcia działalności. Wizyta w ZUS podyktowana jest koniecznością zgłoszenia w odpowiednim dla Ciebie ze względu na lokalizację urzędzie wielkości składki, którą zamierzasz odprowadzać.

W tym celu należy złożyć jeden z poniższych formularzy, które dostępne są na oficjalnej stronie ZUSu:

  • ZUS ZUA – formularz składany w przypadku, gdy prowadzona firma będzie dla Ciebie jedynym źródłem zarobku.
  • ZUS ZZA – formularz wypełniany, gdy oprócz prowadzenia działalności pobierasz dodatkową pensję za pracę w pełnym wymiarze godzin i jest ona wyższa niż minimalna płaca krajowa.

Gratką dla przedsiębiorców otwierających swoją działalność jest niższa składka ZUS przez pierwsze 24 miesiące!

Odnosi się to do działalności pozarolniczej. Aby skorzystać z tego przywileju musisz jednak spełnić 2 warunki:

  • Wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat nie prowadziłeś żadnego rodzaju działalności pozarolniczej.
  • Oraz przedstawić, że nie jesteś zobowiązany wykonywać działalności gospodarczej dla swojego byłego pracodawcy, wynikającej z wiążącej Cię umowy o pracę w roku, w którym zakładasz działalność lub rok wstecz.

Aby płacić mniejszą składkę wyżej wymienione warunki musisz spełniać przez cały preferencyjny okres. Finansiści z Kognitariat zaznaczają, że opłata składkowa nigdy nie będzie niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia krajowego.

Urząd Skarbowy

Otwierając przedsiębiorstwo musisz sprawdzić czy prowadzona przez Ciebie działalność zostanie objęta podatkiem VAT. Na stronie Ministerstwa Finansów dostępny jest specjalny kalkulator, który pomoże Ci obliczyć, czy nie przekraczasz progu wyznaczającego konieczność opłacenia VAT-u.

Z opłaty VAT zwolnieni są przedsiębiorcy, których dochód ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 150 000 zł.

Jeśli jednak będziesz musiał opłacać VAT powinieneś wypełnić formularz VAT-R. Warto pomyśleć o tym wcześniej, gdyż musisz go złożyć w urzędzie najpóźniej jeden dzień przed rozpoczęciem działalności.

Firmowa pieczątka

Pieczątka jest przydatna przy potwierdzaniu wszelkich transakcji między kontrahentami, zawieraniu umów i zatwierdzaniu operacji bankowych. Na pieczątce znajduje się zazwyczaj, nazwa firmy jej adres i numer NIP oraz dane właściciela.

Wszystko gotowe! Teraz możesz już nazywać siebie pełnoprawnym przedsiębiorcą. W razie pytań możesz skorzystać z drogi mailowej, telefonicznej, udać się bezpośrednio do urzędu, a nawet skorzystać z porad konsultanta on-line.