Aktualności
29.12.2017

Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym od 1 stycznia 2018 r.

 1. Najistotniejsza zmiana (o niej już informowałem przy okazji zmian w ustawie o PIT), wprowadza się roczny limit przychodów opodatkowanych stawką ryczałtu 8,5% z umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, a uzyskanych przez osoby fizyczne poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatnydo kwoty 100.000,-zł.
  • po przekroczeniu ww. (tj. od nadwyżki przychodów z najmu ponad kwotę 100 000 zł), stawka ryczałtu wzrośnie 8,5% do 12,5 %.
  • limit 100 000 zł dotyczy w przypadku małżonków łączne, o ile między nim istnieje wspólność majątkowa małżeńska.
 2. Wybór formy opodatkowania – podatnik będzie mógł dokonać ostatecznego wyboru formy opodatkowania do 20 stycznia (w 2018 r do 22 stycznia), a w przypadku rozpoczynających do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym taki podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo, do końca roku podatkowego jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego. Analogicznie w przypadku osiągania przychodów z najmu prywatnego.
  • Nowością jest fakt, iż oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, najmu prywatnego (również w przypadku małżonków uzyskujących przychody z najmu prywatnego) oraz ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych – podatnicy będą składać poprzez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEiDG) stosują wzór określony w przepisach wydanych przez ministra finansów publicznych
  • Oczywiście o ile dokonaliśmy wyboru formy opodatkowania w 2017 r., lub latach poprzednich i kontynuujemy ów wybór w 2018 r., to nie składamy z tego tytułu żadnych oświadczeń.
 3. Zlikwidowano obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zawarciu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie ewidencji przychodów.
 4. Zlikwidowano obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia
 5. Utrzymano limit przychodów (250 000 eur), którego nieprzekroczenie w poprzednim roku (tu 2017 r.), jest warunkiem korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu przychodów z działalności gospodarczej w 2018 r i jest to kwota 1.078.425 zł.
  • w przypadku działalności prowadzonej w formie spółki – suma przychodów wspólników spółki nie może przekroczyć kwoty 1.078.425 zł.
  • z kolei prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2018 r. będą mieli podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki nie przekroczyły w 2017 r. (25 000 eur) to jest kwoty 107 842,50 zł.
 6. Zlikwidowano obowiązek przygotowywania spisu z natury – z tym, że pozostał obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku wykorzystywanych w prowadzonej działalności w razie likwidacji działalności bądź wystąpienia wspólnika ze spółki.
 7. Zlikwidowano obowiązek prowadzenia kart przychodów w tym również dla podatników rozliczających w formie karty podatkowej.
 8. W przypadku podatników rozliczających w formie karty podatkowej zlikwidowano:
  • obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej oraz
  • obowiązek prowadzenia ewidencji zatrudnienia.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.