Porady podatkowe
14.09.2015

Zwrot pracownikom kosztów paliwa wykorzystanego do celów prywatnych…

Ustanowienie ryczałtu tylko na udostępnienie samochodu pracownikom bez kosztów jego eksploatacji, nie jest rozwiązaniem w 100% gwarantującym pozbycia się problemu rozliczana samochodów służbowych, udostępnieniach do celów prywatnych swoim pracownikom.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 3 lipca 2015 r. (nr ILPP2/4512-1-250/15-4/MN), poinformował że zwrot za benzynę wykorzystywaną przez zatrudnionych pracowników do jazd prywatnych, jest obrotem tym paliwem, a ten musi być ewidencjonowany na kasie fiskalnej, bez uwzględnienia limit 20 tys. zł  jak i że obrót ten dotyczy własnych pracowników.

Jak wiadomo, ustawodawca postanowił „ułatwić” rozliczenia z pracownikami wykorzystującymi samochody służbowe do celów prywatnych i wprowadził tzw. ryczałt za korzystanie z tych samochodów, który to ryczałt pracodawca musi doliczyć do wynagrodzenia pracownikowi. Niestety ryczałt ten nie uwzględnia kosztów paliwa, co wielokrotnie podkreślało MF. I to jest główny problem z jakim muszą borykać się przedsiębiorcy.

Otóż, jak zauważa ww. Dyrektor IS, bez względu na sposób rozliczeń z pracownikiem za tankowane paliwo:

  • czy to przy użyciu firmowej karty, gdzie wystawiana jest fakturę na pracodawcę, a pracownik kalkuluje miesięcznie ilość zużytego do celów prywatnych paliwa i taką kwotę potrąca się z jego wynagrodzenia, czy też,
  • pracownik płaci z własnych środków za paliwo przy czym faktura nadal wystawiana jest na pracodawcę, i tak samo miesięcznie Firma zwraca pracownikowi równowartość paliwa zużytego do celów służbowych,

zawsze będzie w takich ww. sytuacjach, dochodzić do odpłatnej dostawy paliwa na rzecz pracownika, oczywiście w części w jakiej wykorzystywane jest ono do celów prywatnych.

Powyższe jest wynikiem interpretacji par. 4 pkt 1 lit. m) rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas, który to przepis, wprowada bezwzględny obowiązek ewidencji w przypadku dostawy wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU.

Nie przysługuje w tym wypadku zwolnienie, zarówno ze względu na wartość obrotu, jak i na to, że dotyczy on własnych pracowników.

Dla pocieszenia, pozostaje fakt iż od zakupu paliwa w części, w jakiej zostanie ono odsprzedane pracownikowi, podatnikowi przysługuje prawo do pełnego odliczenia VAT (patrz interpretacja nr ILPP2/4512-1-250/15-5/MN również Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu). Uznał on że jest to paliwo przeznaczonej do celów służbowych, a od 1 lipca 2015 r., przysługuje jak wiadomo 50% odliczenia VAT przy wykorzystywaniu samochodu do celów mieszanych (służbowych i prywatnych).

Należy tylko mieć nadzieję że MF, opowie się za mniej uciążliwym obowiązkiem.